Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) στυλοβάτης της ΕΕ

Για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα το «Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς» (ΚΕΑ) παρεμβαίνει στην κατεύθυνση στήριξης της ευρωενωσιακής λυκοσυμμαχίας, από την οποία άλλωστε «σιτίζεται». Η διακήρυξη που έδωσε προχτές στη δημοσιότητα συνιστά μνημείο, όχι τόσο των ψευδαισθήσεων που καλλιεργεί, όσο της πολιτικής χρεοκοπίας του ευρωοπορτουνισμού και είναι κυριολεκτικά για γέλια και για κλάματα.
Το ΚΕΑ επικρίνει «το παρόν μοντέλο δομής της ΕΕ, όπου θεσμοί και πολιτικές στρεβλώνονται εξαιτίας της υπεροχής των συμφερόντων των κυρίαρχων τάξεων». Αποκρύπτει από τους λαούς ότι η δομή της ΕΕ ανταποκρίνεται πλήρως στο ρόλο και τη φύση της, ως του θεματοφύλακα των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων. Και διακινεί την επικίνδυνη αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει μια πολιτική που ισορροπημένα θα εκφράζει και τα συμφέροντα του κεφαλαίου και αυτά των λαών. Και δεν θα «απορυθμίζει τις αγορές», κάτι που υποδεικνύει σαν αιτία του προβλήματος.
«Είναι καιρός για αλληλεγγύη και για την επανίδρυση της ΕΕ, που είτε θα είναι δημοκρατική, κοινωνική και θα λειτουργεί με αλληλεγγύη είτε δεν θα υπάρχει» ισχυρίζεται το ΚΕΑ, αποσυνδέοντας την ΕΕ από την εξουσία του κεφαλαίου, που ορίζει την αποστολή της. Για μια τέτοια ουτοπία καλεί τους λαούς να αγωνιστούν προκειμένου - όπως αναφέρει - «να επιβάλουν την υπεροχή των ανθρώπινων αναγκών έναντι των απαιτήσεων των χρηματαγορών», την ειρηνική συνύπαρξη δηλαδή εργασίας - κεφαλαίου, κάτι που είναι φύση αδύνατον.


Η συνειδητή επιλογή του ΚΕΑ για στήριξη της εξουσίας των μονοπωλίων επιβεβαιώνεται από τις προτάσεις που καταθέτει όπως «αναδιάρθρωση του χρέους, επιλεκτική διαγραφή, παράταση των προθεσμιών και διευκολύνσεις στις πληρωμές και ευρωομόλογα, δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου για την ανάπτυξη». Οι οποίες «γαρνίρονται» με ένα μάτσο αυταπάτες, με κυρίαρχες αυτές για: «Νομισματική και οικονομική πολιτική στην υπηρεσία του λαού»! «Δημόσιο και δημοκρατικό έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα» σαν «εργαλείο για την επιβολή λαϊκού έλεγχου στην οικονομία»! «Οι τράπεζες, οι επενδυτικές επιλογές, οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές δεν πρέπει να υπηρετούν την κερδοσκοπία, αλλά έργα που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που διασφαλίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες και που είναι οικολογικά βιώσιμα»!
Το ΚΕΑ δεν παραλείπει να εκφράσει τη συμπόρευσή του με το μακρύ χέρι των μονοπωλίων, την περιβόητη «Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων», για να σταματήσει, λέει, «ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανταγωνισμός που μειώνει μισθούς και δικαιώματα»! Και καλλιεργεί λογική μειωμένων στο ελάχιστο απαιτήσεων κι αυτών ακόμα υπό την αίρεση της δημοσιονομικής κατάστασης κάθε χώρας, ζητώντας «αύξηση μισθών σε όλη την Ευρώπη και θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ελάχιστου μισθού (...) που θα δρομολογούνται σταδιακά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των διαφόρων χωρών»!!!
Εκεί όμως που ο αναγνώστης της διακήρυξης τρίβει τα μάτια του είναι στο σημείο όπου το ΚΕΑ ισχυρίζεται ότι μπορούν να δοθούν «νέες εξουσίες για τους εργαζομένους μέσα στις επιχειρήσεις, που θα τους επιτρέπουν να επηρεάζουν τον προσανατολισμό και την οργάνωση της εργασίας τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) απέναντι σε σχέδια που αφορούν κερδοσκοπία, αναδιάρθρωση ή μετεγκατάσταση»!!! Δηλαδή βάζουν τους εργαζόμενους όχι να αμφισβητούν την καπιταλιστική ιδιοκτησία και να παλεύουν για να την κάνουν κοινωνική, αλλά να στηρίξουν την καπιταλιστική ιδιοκτησία αρκεί να γίνει λιγότερο εκμεταλλευτική!!! Καλλιεργούν τις πιο επικίνδυνες αυταπάτες.
Οπως και στο σημείο που το ΚΕΑ εκφράζει την επιθυμία για «μια εναρμόνιση προς τα πάνω του εργατικού δικαίου (...) αρχίζοντας με μια «ρήτρα του πλέον ευνοούμενου Ευρωπαίου», όπως οι φεμινίστριες υποστηρίζουν σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών» αλλά και για «λαϊκή συμμετοχή που να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεσμικών μηχανισμών, οι εξουσίες όλων των αιρετών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, πρέπει να ενισχυθούν».
***
Απογειώνοντας τις αυταπάτες και την υπερταξική θεώρηση μιας ταξικής κοινωνίας το ΚΕΑ ισχυρίζεται ότι «η πραγματική δημοκρατία είναι σε θέση να εγγυηθεί τη χρηματοπιστωτική υπευθυνότητα (...) τη μείωση της φτώχειας και της ανασφάλειας (...) για να συμβεί αυτό, οι Συνθήκες της ΕΕ θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν ριζικά, με βάση τις ανάγκες των λαών (...) με πρωταρχικό στόχο την απαλλαγή από το νεοφιλελεύθερο μοντέλο». Τέλος, το ΚΕΑ «επαναβεβαιώνει την αφοσίωσή του στη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού μετώπου αντίστασης και εναλλακτικών λύσεων οι οποίες είναι σε θέση να αλλάζουν ριζικά τις υφιστάμενες σχέσεις εξουσίας»!!!
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: