Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι δε θέλει να χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές από την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων επιστρατεύοντας τον κρατικό μηχανισμό για να την καταστείλει, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το εξάμηνο θα χαθεί για χιλιάδες φοιτητές όχι γιατί απεργούν οι διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά γιατί δεν υπάρχει διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ), με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Όπως καταγγέλλουν οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου  οι φοιτητές του ιδρύματος θα αναγκαστούν να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά ένα εξάμηνο, καθώς τρεις μήνες μετά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς δεν έχουν διοριστεί μέλη ΔΕΠ και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν έχουν διοριστεί 21 μέλη ΔΕΠ, όπως προβλέπει το σχετικό Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) , που θα έπρεπε να είχαν ήδη αναλάβει 42 προπτυχιακά μαθήματα ενώ δεν έχουν αποσπαστεί εκπαιδευτικοί για τη σύνδεση με τα σχολεία που είναι απολύτως απαραίτητοι για την υλοποίηση των μαθημάτων πρακτικής άσκησης στα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας.
Παράλληλα η έλλειψη χρηματοδότησης από τα ταμειακά υπόλοιπα θα έχει ως συνέπεια να μην προσφερθούν φέτος πλήρη προγράμματα σπουδών.
Οι πρυτανικές αρχές καλούν το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό των μελών ΔΕΠ που έχουν προβλεφθεί, στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στην έγκριση της μεταφοράς του απαιτούμενου ποσού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών, καθώς και την καταβολή χρηματοδότησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη υποχρέωσης για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, την απόσπαση εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης των Παιδαγωγικών Τμημάτων.