Χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων δρομολογούνται στις τράπεζες μετά τον κύκλο συγχωνεύσεων που έγινε στον κλάδο.
Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα η περίληψη του σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης της Eurobankμε το νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από την Eurobank, που κατέχει το σύνολο των μετοχών του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, το μετοχικό της κεφάλαιο μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθήσει να ανέρχεται σε 2,59 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές.
Πάντως η ανακοίνωση θα δώσει το έναυσμα για να περικοπούν τουλάχιστον 700 θέσεις εργασίας από την Eurobank και την Proton που απορροφήθηκε πρόσφατα. Η μείωση του προσωπικού θα γίνει με τη «δοκιμασμένη συνταγή» της εθελουσίας εξόδου που συνιστά μια μέθοδο εκβιαστικής απόλυσης.
Την ίδια τακτική αναμένεται να ακολουθήσουν και οι άλλες συστημικές τράπεζες. Σύμφωνα με υπολογισμούς, μέχρι το τέλος του έτους θα απομακρυνθούν τουλάχιστον 3.500 τραπεζοϋπάλληλοι.