Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Πώς κατασκευάζεται και πώς πληρώνεται ένας προβοκάτορας.

Αυτές τις μέρες το χαφιεδότσουρμο βγήκε "σεργιάνι" στο Σύνταγμα.  Το πώς όμως κατασκευάζεται ένας χαφιές, ένας προβοκάτορας . είχε απασχολήσει τη ΕΥΡΩΠΟΛ από το Μάρτη του 2002. 
Συγκεκριμένα το Μάρτη του 2002 εκπρόσωποι  των 15 της ΕΕ συκέφθηκαν με θέμα τον «καλύτερο χειρισμό του ίδιου του πληροφοριοδότη, σύμφωνα με το πεδίο της δραστηριότητάς του». 
Το όλο θέμα, με  κάθε λεπτομέρεια αποκάλυψε ο Ριζοσπάστης  σε δημοσίευμα του την Κυριακή 8 Σεπτέμβρη 2002 .

Παραθέτω το δημοσίευμα


Ιδού πώς «γεννιούνται» οι προβοκάτορες
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:
Οπως αποκαλύπτεται στο έγγραφο της ΕΥΡΩΠΟΛ που συντάχθηκε στις 22 Μάρτη 2002, ο λόγος που εκπρόσωποι των «15» της ΕΕ (επομένως και της Ελλάδας) συνευρέθηκαν και συσκέφτηκαν είναι ότι «θεωρήθηκε απαραίτητο σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη να θεσπίσουν κάποιους κανόνες, οι οποίοι αναμένεται να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα» όπως(...) τον «καλύτερο χειρισμό του ίδιου του πληροφοριοδότη, σύμφωνα με το πεδίο της δραστηριότητάς του», δεδομένου ότι «η παρούσα νομική κατάσταση στα Κράτη-Μέλη, (Κ-Μ), της Ευρωπαϊκής Ενωσης, (ΕΕ), δεν είναι ομοιόμορφη».
Παράλληλα - τονίζεται - η «ενιαιοποίηση» επιβάλλεται ένεκα των «ακόμη μεγαλύτερων δυσκολιών (που) μπορεί να προκύψουν» επειδή «η χρήση των πληροφοριών επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένη έκταση» και επομένως «υπάρχει ανάγκη για δράση προκειμένου να βελτιωθούν η διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία σε αυτό το επίπεδο». Αλλωστε, όπως ευθαρσώς σημειώνεται στην πρώτη κιόλας παράγραφο του εγγράφου, «δεν είναι απαραίτητο να εξετάσουμε με λεπτομέρεια σε βάθος το λαβύρινθο των αστυνομικών δραστηριοτήτων για να διαπιστώσουμε την κρίσιμη σημασία ενός Πληροφοριοδότη, οποιοδήποτε όνομα και αν δίνεται σε αυτόν»...
Μεταξύ άλλων, δε, η ΕΥΡΩΠΟΛ φιλοδοξεί να απαντήσει σε ερωτήματα που όπως λέει έχουν «εγερθεί ανεπίσημα από ορισμένα Κράτη - Μέλη», στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τα εξής:
«1. Πληρώνονται οι πληροφοριοδότες για τη συνεργασία τους; 2. Υπάρχει επίσημη ή ανεπίσημη τιμή; 3. Ποιος είναι ο αρμόδιος για την πληρωμή;».
Ελα ντε...
***
Οπως μας πληροφορεί το ντοκουμέντο, «το 1999 έλαβε χώρα στην ΕΥΡΩΠΟΛ η πρώτη συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων για τους Πληροφοριοδότες με τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Να αυξηθεί η ενημέρωση των Κ-Μ για τις μεθόδους χειρισμού πληροφοριοδοτών. 2. Να καταστούν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες εξειδικευμένες πτυχές της εκμίσθωσης πληροφοριοδοτών εντός της ΕΕ όπως είναι η στρατολόγηση, η χρήση και η πληρωμή (...). 4. Να βελτιωθεί η δυνατότητα ανταλλαγής πολύ ευαίσθητων πληροφοριών που συλλέγονται από Πληροφοριοδότες. 5. Να βρεθεί ένας επιχειρησιακός ορισμός του Πληροφοριοδότη. 6. Να ληφθούν υπόψη τα νομικά και πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν από τη δημιουργία βάσης δεδομένων για πληροφοριοδότες».
***
Επειδή στην ΕΥΡΩΠΟΛ και κατ' επέκταση στην ΕΕ είναι «μεθοδικοί» άνθρωποι, γι' αυτό στο έγγραφο ξεκινούν με τον... «ορισμό» του πληροφοριοδότη:
«Πληροφοριοδότης - λέει ο "ορισμός" τους - είναι ένα άτομο το οποίο αποτελεί αντικείμενο εμπιστευτικού χειρισμού και το οποίο παρέχει πληροφορίες και παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές (...). Οι Πληροφοριοδότες - συνεχίζεται - χρειάζονται αυστηρό έλεγχο και σαφείς οδηγίες για το πώς θα πρέπει να ενεργούν για να προστατέψουν τους εαυτούς τους και για το τι επιτρέπεται και για το τι δεν επιτρέπεται να κάνουν».
Πολλά λόγια για να περιγραφεί μια και μόνο λέξη: «Χαφιές»...
Οσο για τη σχέση των πληροφοριοδοτών με τους «χειριστές» τους (πρόκειται για τους Αξιωματικούς που έχουν υπό την εποπτεία τους έναν ή περισσότερους χαφιέδες) είναι, όπως τονίζεται, μια «διεταιρική σχέση η οποία πρέπει να τεθεί και να διατηρηθεί πάνω σε επαγγελματική βάση».
Το καλύτερο όμως είναι το επόμενο και σχετίζεται ακριβώς με το τί μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν οι χαφιέδες. Ο χαφιές, λοιπόν, «εάν διαπράττει έγκλημα ενώ είναι πληροφοριοδότης θα υπόκειται σε σύλληψη εκτός εάν έχει δοθεί σε αυτόν καθεστώς συμμετέχοντος πληροφοριοδότη και παραμένει εντός των προσδιορισμένων ορίων»!
Ιδού πώς γεννιούνται οι προβοκάτορες!
Για μην υπάρχουν απορίες δε, προσέξτε και την επόμενη παράγραφο: «Ενας συμμετέχων πληροφοριοδότης είναι ένας πληροφοριοδότης ο οποίος με την έγκριση μιας καθορισμένης εξουσιοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές, επιτρέπεται να συμμετάσχει σε ένα έγκλημα το οποίο άλλοι ήδη προτίθενται να διαπράξουν»!
Παρεμπιπτόντως, «δεν είναι δουλειά του πληροφοριοδότη να αποφασίζει ποιες πληροφορίες θα παράσχει. Αυτός πρέπει να προωθήσει όλες τις πληροφορίες που συνέλεξε και εάν χρειάζεται πρέπει να συμβουλευτεί τους χειριστές του για το τι πρέπει να κάνει».
Αυτό, δα, έλειπε, σιγά να μην έχει άποψη κιόλας. Αλλωστε η δουλιά του χαφιέ είναι «απλή»: Να καταδίδει, να προβοκάρει, και «αν χρειάζεται» (!) να εγκληματεί κιόλας.

«Στρατολόγηση» και «καλλιέργεια» χαφιέδων!
Η ΕΥΡΩΠΟΛ προσπαθεί στο έγγραφό της να κάνει τα πράγματα όσο πιο «λιανά» γίνεται. Τονίζεται λοιπόν: «Αυτό το έγγραφο θεσπίζει τα πρότυπα ακεραιότητας και επικεντρώνεται σε έναν αριθμό χρυσών κανόνων από την τήρηση των οποίων εξαρτάται η επιτυχημένη χρήση των Πληροφοριοδοτών»...
Μερικοί από τους ...«χρυσούς κανόνες» είναι οι κάτωθι:
α) «Οι Πληροφοριοδότες θα πρέπει να είναι πάντα κάτω από έλεγχο, ο οποίος να περιγράφεται με συντομία και με σαφήνεια σχετικά με τα νομικά πλαίσια της δραστηριότητάς τους».
β) «Ολοι οι Πληροφοριοδότες, οι Ελεγκτές (τους), οι Χειριστές (τους) και οι υπεύθυνοι τήρησης αρχείων πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πάνω στα κατάλληλα πρότυπα».
γ) «Η οργανωμένη διαχείριση των Πληροφοριοδοτών απαιτεί την παροχή ανταμοιβών».
Επειδή το θέμα των «ανταμοιβών» είναι... κομβικόν, γι' αυτό στις αρμοδιότητες του «Χειριστή» (πρόκειται, όπως είπαμε, για έναν εκπαιδευμένο αξιωματικό, ο οποίος «έχει την ευθύνη για την καθημερινή επαφή με έναν πληροφοριοδότη και την αρχική αξιολόγηση των πληροφοριών, που παρέχονται σ' αυτόν από τον πληροφοριοδότη») είναι να εκτιμά «την κατάλληλη ανταμοιβή του Πληροφοριοδότη για τις προσπάθειές του» πέραν βεβαίως ότι πρέπει «να διασφαλίζει ότι ο πληροφοριοδότης (...) συμμορφώνεται κάθε στιγμή με τις παραμέτρους που ορίστηκαν με την ανάθεση του έργου», αλλά και «να εντοπίζει ευκαιρίες για στρατολόγηση Πληροφοριοδοτών»!
Σημειωτέον ότι πάνω από το «Χειριστή» υπάρχει και ο «Ελεγκτής», επίσης αξιωματικός, που πέραν της αρμοδιότητας για «τον έλεγχο και την εποπτεία της συμπεριφοράς Χειριστή - Πληροφοριοδότη», εντέλλεται παράλληλα να κάνει «την εκτίμηση των κατάλληλων ανταμοιβών», «να εποπτεύει τις αιτήσεις για πληρωμές και τα τρέχοντα έξοδα» και «να θέτει σε λειτουργία διαδικασίες για τον εντοπισμό... ευκαιριών για στρατολόγηση νέων Πληροφοριοδοτών και ανάπτυξη των υπαρχόντων»...
Πέραν του χειριστή και του ελεγκτή υπάρχει, βέβαια και ο «υπεύθυνος τήρησης αρχείου πληροφοριοδοτών». Αυτός πια εντέλλεται «να διατηρεί την ισχύ Αρχείου Πληροφοριοδοτών» και «να διασφαλίζει ότι οι τοπικές διαδικασίες εφαρμόζονται για την καταγραφή της καλλιέργειας Πληροφοριοδοτών».
«Καλλιέργεια πληροφοριοδοτών»! Πολύ ωραία ορολογία για την περιγραφή της κατασκευής χαφιέδων...
***
Πέραν των ανωτέρω «χρυσών κανόνων» που αναφέρθηκαν ήδη, υπάρχει επιπλέον στο έγγραφο και το κεφάλαιο με τους «χρυσούς κανόνες» που «ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ Χειριστών και του Πληροφοριοδότη». Μεταξύ αυτών των κανόνων περιλαμβάνονται οι εξής:
α) «Στην περίπτωση νεαρών ο ένας εκ των Χειριστών πρέπει να είναι του ίδιου φύλου με τον Πληροφοριοδότη»,
β) «Οι Ελεγκτές πρέπει να συναντούν τους Πληροφοριοδότες, για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, σε τουλάχιστον ετήσια βάση».
Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΥΡΩΠΟΛ, πρέπει «κάθε Αστυνομική δύναμη / Υπηρεσία να διατηρεί ένα Εθνικό Αρχείο Πληροφοριοδοτών», «κάθε Αστυνομική δύναμη / Υπηρεσία θα πρέπει να διατηρεί και έναν εθνικό και έναν τοπικό φάκελο(αρχείο), για κάθε Πληροφοριοδότη», όπου, εκτός των άλλων, θα πρέπει να τηρούνται «καταχωρίσεις της δραστηριότητας και της ανταμοιβής καθώς και επιχειρησιακά θέματα».
Μεταξύ άλλων, δε, στο αρχείο Πληροφοριοδοτών θα πρέπει να καταγράφεται: «Το ψευδώνυμο του πληροφοριοδότη», «επαρκείς λεπτομέρειες αναγνώρισης (των) χαρακτηριστικών (του)», «καταγραφή της ανταμοιβής του Πληροφοριοδότη», αλλά και «καταγραφή των συλλήψεων του Πληροφοριοδότη»...
Για όσους, πάντως, έλκονται από αυτά τα «Τζέιμς Μποντίστικα», η ΕΥΡΩΠΟΛ φροντίζει να κρατάει μια πισινή. Ετσι όπως αναφέρει «σε ορισμένες περιπτώσεις ο κίνδυνος για τον Πληροφοριοδότη που συνδέεται με την αποκάλυψη, θα είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατό του/της ή κατά πάσα πιθανότητα τον σοβαρό τραυματισμό»...
***
Στο έγγραφο καταγράφεται το σύστημα ενιαιοποίησης του συστήματος μεταξύ των κρατών - μελών. Οπως αναφέρεται, «η κωδικοποίηση που στέλνεται στην ΕΥΡΩΠΟΛ από το Εθνικό Κεντρικό Σημείο είναι μόνο ένας αριθμός (για παράδειγμα 123456789). Αυτός ο αριθμός αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων με την ημερομηνία εισόδου στην ΕΥΡΩΠΟΛ, δύο γράμματα για το αιτούν Κράτος - Μέλος και ένα πεδίο για το λόγο της κωδικοποίησης (εάν παρέχεται αυτή η πληροφορία)».
Σε ό,τι αφορά στη «βάση δεδομένων της ΕΥΡΩΠΟΛ» αυτή μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει αναφορές για τους λεγόμενους «επικίνδυνους πληροφοριοδότες ή αναξιόπιστους πληροφοριοδότες (κατ' εκτίμηση μιας συγκεκριμένης χώρας)» καθώς και για το «ποιος θα χρησιμοποιηθεί σε εθελοντική βάση».
Προφανώς θα υπάρχουν και χαφιέδες... «ιδεολόγοι» που «εργάζονται» αμισθί...
Η «αυτοεκτίμηση» των ... «τριάκοντα αργυρίων»
Ειδική αναφορά και μάλιστα σε εκτενές κεφάλαιο γίνεται στο θέμα της «αμοιβής» του πληροφοριοδότη.
Κατά την ΕΥΡΩΠΟΛ, «η ανταμοιβή ενός Πληροφοριοδότη είναι μια αμοιβή για παροχή υπηρεσίας σε μετρητά, αγαθά ή άλλα ωφελήματα». Εξειδικεύοντας, η ΕΥΡΩΠΟΛ αναφέρει ότι «ένα ωφέλημα μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σε ένα Δικαστήριο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια μετριασμένη ποινή γι' αυτόν τον πληροφοριοδότη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ένα αδίκημα»!
Γίνε προβοκάτορας, γίνε χαφιές, εγκλημάτησε και μεις θα το κάνουμε να τη βγάλεις «καθαρή»! Ιδού το μήνυμα!
Η ΕΥΡΩΠΟΛ σημειώνει με έμφαση ότι «είναι ζωτικής σημασίας η κατάλληλη χρηματοδότηση του συστήματος Πληροφοριοδοτών», αλλά εντούτοις «δεν είναι δυνατόν να δοθεί ένας ακριβής κανόνας για το ποσόν των χρημάτων που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο αριθμό Πληροφοριοδοτών». Ως εκ τούτου, το ακριβές αντίτιμο των «τριάκοντα αργυρίων» θα καθοριστεί «με την πάροδο του χρόνου», οπότε και η Υπηρεσία θα καταλήξει «σε μια καλή άποψη των άριστων επιπέδων του προϋπολογισμού», αφού ληφθεί υπόψη της:
α) «Η περιγραφή της φύσης της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, του ιστορικού των δραστών, των λεπτομερειών και του στόχου των σκοπούμενων ερευνών και η σημασία των αποδεικτικών στοιχείων, που είναι πιθανόν να προκύψουν».
β) «Ο όγκος των εντοπισθέντων περιουσιακών στοιχείων, ή στοιχείων που είναι πιθανόν να εντοπιστούν για δήμευση».
γ) «Η φύση και η αξία των παρεχόμενων πληροφοριών».
Στο εν λόγω ντοκουμέντο τονίζεται με έμφαση ότι «ο χρονικός προσδιορισμός των πληρωμών μπορεί να έχει μια σημαντική επίπτωση στη διεξαγωγή των ερευνών και θα πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τον πλέον κατάλληλο χρόνο για την καταβολή της ανταμοιβής». Εδώ, μάλιστα, υπάρχει και επεξήγηση:
«Η αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος των Πληροφοριοδοτών ενισχύεται σημαντικά - όπως αναφέρεται - και από τη γρήγορη πληρωμή, επειδή αυτή: α) δείχνει καλή πίστη από την πλευρά των Χειριστών και του Ελεγκτή, β) ενισχύει την αυτοεκτίμηση του Πληροφοριοδότη, γ) ενισχύει το δεσμό μεταξύ του πληροφοριοδότη και της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, δ) ενθαρρύνει τον πληροφοριοδότη σε πολλές περιπτώσεις να συνεχίσει τη δραστηριότητά του».
Και χαφιέδικη «αυτοεκτίμηση», λοιπόν...
***
Αλλά επειδή οι εκμαυλιστές ποτέ δεν ξεχνούν ότι τελικά ένας χαφιές δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν ...χαφιέ, γι' αυτό τονίζουν: «Δεν είναι δυνατόν ούτε επιθυμητό να σχεδιαστεί μια σταθερή τιμή για τις πληροφορίες που παρέχονται και οι Χειριστές θα πρέπει να αποφύγουν να δημιουργήσουν προσδοκίες προς την πλευρά του Πληροφοριοδότη»...
Βέβαια, αν ο χαφιές προσφέρει «επωφελή ωφελήματα» στην Υπηρεσία, όπως «επωφελή δημοσιότητα για τις στρατηγικές της Αστυνομίας» (σ.σ.: αν είναι καλό βαποράκι της Ασφάλειας δηλαδή), τότε η Υπηρεσία «μπορεί να ενθαρρύνει την αύξηση των ανταμοιβών». Μάλιστα, δεν αποκλείονται και «πληρωμές από τον εμπορικό κόσμο, ή άλλες Υπηρεσίες (που) μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με την εκτίμηση του Διευθυντή»...
Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, «μπορεί να είναι καλύτερα να αποφευχθεί εντελώς η πληρωμή σε μετρητά». Αυτό, όπως αναφέρεται στο ντοκουμέντο, «ισχύει κυρίως σε περιπτώσεις νεαρών πληροφοριοδοτών, στους οποίους η κατοχή σημαντικών χρηματικών ποσών μπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον», ενώ «κίνδυνοι προκύπτουν όταν ένας πληροφοριοδότης είναι γνωστός ως χρήστης ναρκωτικών και είναι πιθανόν να ξοδέψει την ανταμοιβή για αυτή τη συνήθειά του»...
Οπως βλέπετε, εκτός από την «ορθή διάπλαση των παίδων» (!) η ΕΥΡΩΠΟΛ φροντίζει και για την ...αποτοξίνωση των ναρκομανών χαφιέδων της.
Οσο για την πληρωμή, αυτή βέβαια γίνεται με «απόδειξη που υπογράφεται με το ψευδώνυμο του πληροφοριοδότη», ή «σε περίπτωση άρνησης του πληροφοριοδότη θα πρέπει να συνταχθεί μια έκθεση και να υπογραφεί από τους μάρτυρες».
Ως γνωστόν, «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους»...

ΚΕΙΜΕΝΑ:
Νίκος ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: