Σάββατο 14 Αυγούστου 2010

Eυρωπαϊκό κοινοβούλιο: «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»

Διαβάστε πώς προσεγγίζει τη νηπιακή ηλικία η Ευρωπαϊκή Ενωση:

«Το Ευρωκοινοβούλιο εφιστά την προσοχή στη σημασία της προώθησης μιας νοοτροπίας ανάγνωσης από την προσχολική ηλικία και εξής, καθώς και στη σημασία της πρόσβασης σε αναγνωστικό υλικό από την προσχολική κιόλας ηλικία και υπογραμμίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την κινητικότητα: για τον λόγο αυτόν, καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας σε πρώιμο στάδιο».

Αν καταλάβατε, όσοι καταλάβατε, τα παιδιά σας  εκπαιδεύονται και προορίζονται για μετακινούμενοι εργάτες - δούλοι του 21ου αιώνα.

ΞΥΠΝΑΤΕ!!! ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: