Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Κρύβουν τις ενοχές τους

Σαν τη γάτα που σκεπάζει τις ακαθαρσίες της, ο ΣΥΝ προσπαθεί να συγκαλύψει την άκρατη ευρωλαγνεία του τώρα που το ευρωενωσιακό οικοδόμημα παρουσιάζεται με αδαμιαία περιβολή στα μάτια των λαών και καταρρακώνεται στις λαϊκές συνειδήσεις. Χτες, το τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΝ εξέδωσε ανακοίνωση για τις τελευταίες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων: «(...) Στο παράρτημα 1 που αφορά στα "Δέκα μέτρα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης του Ευρώ", επιχειρείται η συγκρότηση μηχανισμού εκτελεστικής εξουσίας, απολύτως αντιδημοκρατικού, διότι δεν διασφαλίζεται καμιά απολύτως δημοκρατική νομιμοποίηση, ούτε δημοκρατικός έλεγχος και διαφάνεια, της σκοπιμότητας και της νομιμότητας των αποφάσεών του. Οι υπερεξουσίες του, σε συνδυασμό με την υποχρέωση των χωρών - μελών της Ευρωζώνης να ενσωματώσουν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας στο εθνικό δίκαιο με συνταγματική ισχύ, αναγορεύουν την οικονομική διακυβέρνηση σε ένα ακραία αυταρχικό θεσμικό πλαίσιο που αντίκειται σε βασικές αρχές εθνικής κυριαρχίας. Ο ΣΥΝ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνουν οι λαοί της Ευρώπης για να ανατρέψουν τη στρατηγική της ΕΕ, που οδηγεί τους λαούς στην κοινωνική καταστροφή». Δικτατορία των μονοπωλίων και δημοκρατική νομιμοποίηση, έλεγχος και διαφάνεια είναι σχήματα οξύμωρα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισία από μέρους του ΣΥΝ. Αυτός αξίωνε και μάλιστα επιτακτικά την πολιτική ενοποίηση της ΕΕ. Η «οικονομική διακυβέρνηση» δεν έπεσε από τον ουρανό, εντάσσεται στην προσπάθεια για οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση της ευρωένωσης, αυτό δηλαδή που ζητούσε ο ΣΥΝ. Βάση αυτής της ολοκλήρωσης αποτέλεσε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, την οποία ψήφισε και με τα δυο του χέρια. Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτήθηκε αργότερα η ΟΝΕ, την οποία χαιρέτιζε σαν ιστορικό επίτευγμα. Ηδη από το Μάαστριχτ προβλεπόταν εκχώρηση μέρους της κυριαρχίας των κρατών - μελών, για την οποία βγαίνει σήμερα στα κεραμίδια ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Η «οικονομική διακυβέρνηση», που για τους λαούς ισοδυναμεί με μακελειό σε βάρος των δικαιωμάτων τους, είναι απαραίτητη για τα ευρωενωσιακά μονοπώλια, και για να αντιμετωπίσουν την κρίση και για να ενισχύσουν τη θέση τους στον ανταγωνισμό τους με τα μονοπώλια άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Η δήλωση του ΣΥΝ ότι αντιμάχεται τη στρατηγική της ΕΕ δεν έχει την παραμικρή αξία, κοροϊδεύει το λαό όταν το ισχυρίζεται, αφού δεν αντιμάχεται την εξουσία των μονοπωλίων, οι ανάγκες των οποίων την επιβάλλουν, ενώ υπερασπίζεται την παραμονή της χώρας στην ΕΕ
Ριζοσπάστης

Δεν υπάρχουν σχόλια: