Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Μέτρα 7 δισ. και σκληρή λιτότητα έως το 2015

Αναδημοσίευση από Real.gr
Του Κωνσταντίνου Ρομποτή
Σκληρή λιτότητα για τέσσερα ακόμη χρόνια φέρνει το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο για την περίοδο 2012 – 2015 που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών και κατατίθεται στη Βουλή μαζί με τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, ακόμη και μετά την ελάφρυνση που θα προκύψει στις δαπάνες από το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους, παραμένει ένα δημοσιονομικό κενό 7 δισ ευρώ έναντι των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές. Για να καλυφθεί το κενό αυτό, το οποίο διαμορφώνεται σε 1,767 δισ.ευρώγια το 2013, 4,954 δισ.ευρώγια το 2014 και εκτοξεύεται στα 7,023 δισ.ευρώτο 2015, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα τόσο στο σκέλος της αύξησης των εσόδων όσο και της περικοπής των δαπανών.
Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών το 2012, το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 11,42 δισ. ευρώ το 2012, εμφανίζοντας υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 3,48 δισ.ευρώ

Ωστόσο, το 2013, το έλλειμμα αναμένεται να ανέλθει στα 13,1 δισ.ευρώ ή στο 6,1% του ΑΕΠ, με την απόκλιση έναντι του στόχου να ανέρχεται στα 1,76 δισ. ευρώ. Το 2015 το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στα 9,6 δισ. ευρώ (στο 4,2% του ΑΕΠ) έναντι στόχου για υποχώρηση στα 2,6 δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το χρέος, εκτιμάται ότι θα μειωθεί (μετά το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI) από το 145,5% του ΑΕΠ το 2012, στο 146,7% το 2013, στο 139,2% το 2014, για να υποχωρήσει στο 125,6% το 2015.
Τα έσοδα θα αυξηθούν από τα 54,6 δισ. φέτος, στα 58,2 το 2015 (χαμηλότερα όμως από τα 59,2 δισ. του 2012), και οι δαπάνες θα μειωθούν από τα 77,6 δισ. το 2011 στα 70,5 το 2015.

Το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο (σε εκατ. ευρώ) 
2011 2012 2013 2014 2015
Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
II. Έσοδα 54.633 59.184 58.077  59.094  58.148
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού  51.309  54.434  52.897  54.196  55.817
α. Τακτικά έσοδα  53.327  55.891  54.394  55.541  57.630
 1. Άμεσοι φόροι  20.619  24.213  22.346  22.778  24.012
 2. Έμμεσοι φόροι  29.084  29.088  29.515  29.996  30.618
 3. Απολήψεις από Ε.Ε.  271  165  165  174  176
 4. Μη φορολογικά έσοδα  3.354  2.426  2.368  2.593  2.824
 β. Μη τακτικά έσοδα  1.296  2.113  2.217 2.455   1.962
 γ. Επιστροφές φόρων  5.000  3.800  3.800 3.800  3.800 
 δ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων  1.056  230  86 25 
 2. Έσοδα ΠΔΕ  3.324  4.750  5.180 4.898  2.331 
 α. Εισροές ΕΣΠΑ  2.929  4.273  4.610 4.298  1.711 
 β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)  245  277  420 450  470 
 γ. Ίδια έσοδα  150  200  150 150  150 
 II. Δαπάνες  77.591  72.558  74.131 72.127  70.541 
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού  70.741  64.858  66.431 64.427  62.841 
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5)   51.830  49.085  49.140 47.432  46.646 
 1. Μισθοί και συντάξεις  21.730  20.521  20.406 20.406  20.459 
 2. Κοινωνική ασφάλιση & Περίθαλψη (συμπ. Πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)  17.487  15.908  16.107 14.321   13.735
 3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες  7.283  7.215  7.091 6.939  6.621 
 4. Αποδόσεις προς τρίτους  5.060  4.441  4.336 4.568  4.632 
 5. Μη κατανεμημένες δαπάνες  0  0  0
6.Αποθεματικό  270  1.000  1.200 1.200  1.200 
β.1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση  1.246  1.484  1.973 1.191  1.636 
 2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης  235  139  318 153  109 
 γ.Τόκοι  16.380  12.750  13.600 14.450  13.250 
 δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές  450  400  400 400  400 
ε.Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες  600  1.000  1.000 800  800 
 2. ΠΔΕ  6.850  7.700  7.700 7.700  7.700 
 III. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού  -22.958  -13.374  -16.054 -13.033  -12.393 

Τα νέα μέτρα
Οι νέες θυσίες που θα ζητηθούν από τους Έλληνες πολίτες μέχρι το 2015 αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά από διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών τα νέα μέτρα πρόκειται να ανακοινωθούν τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι συζητήσεις για το πλαίσιο των μέτρων θα ξεκινήσουν εντός του Δεκεμβρίου, οπότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για τη νέα δανειακή σύμβαση και το νέο μνημόνιο. Mία πρώτη ιδέα για τις παρεμβάσεις που θα ζητηθούν προκύπτει από τις προακαταρκτικές συζητήσεις που έχουν γίνει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real.gr, οι εταίροι και δανειστές θέλουν μέσα στην τριετία 2012- 2014 να δουν:
• Τον όγκο της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα να μειώνεται κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2009.
• Το μισθολογικό κόστος να συρρικνώνεται σε ένα ποσοστό 20-25% κάτω από τα σημερινά επίπεδα, με έμφαση στις υψηλές αμοιβές του δημοσίου,
• Την κατάργηση, συρρίκνωση, ή και πώληση φορέων και οργανισμών του δημοσίου με στόχο την ελαχιστοποίηση της μη μισθολογικής δαπάνης.
• Τη νέα καθολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, με τη συγχώνευση των ταμείων σε ένα ή δύο, την κατάργηση του εφάπαξ, την αύξηση των ορίων ηλικίας, των εισφορών και την επιβολή πλαφόν στις υψηλές συντάξεις (2300 με 2500 ευρώ)
• Την καθιέρωση ευέλικτων μορφών απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με άρση της μονιμότητας και μείωση των περιορισμών σε προσλήψεις και απολύσεις αντίστοιχα.
• Την καθιέρωση ενός απλοποιημένου φορολογικού συστήματος, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη αύξηση των φορολογικών εσόδων, με έμφαση στη λεγόμενη αναπτυξιακή διάσταση.
• Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς εργασίας (κλειστά επαγγέλματα, περιορισμοί στην άσκηση και εγκατάσταση επαγγελματιών).
• Και τέλος το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ενέργειας που συνοδεύεται με πώληση της ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: