Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

αx2 + βx +γ=εκλογές για α≠Φεβρουαρίου

Και ξαφνικά η "σταθερή" ημερομηνία των εκλογών απέκτησε ροδάκια. Τσουλάνε προς τα πίσω. Σύμφωνα με τα λεγόμενα και τα δημοσιεύματα των ημερών έχουν φτάσει κάπου στο Μάιο. Πριν πόσες μέρες αλήθεια ήταν όταν η Γ.Γ. της Κ.Ε.του ΚΚΕ είπε στη Βουλή  ότι.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: