Σάββατο 14 Αυγούστου 2010

ΟΟΣΑ: Οι προτάσεις του για την παιδεία το 1994 υλοποιούνται ως και το 2010.

1994: Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος .Α. Παπανδρέου.
Καλείται ο ΟΟΣΑ να αξιολογήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να κάνει προτάσεις. Η προηγούμενη έκθεση του χρονολογείται απο το 1980.
Η έκθεση και οι προτάσεις  δίνονται στη δημοσιότητα το 1995. Το ΚΚΕ   αντιδρά στις προτάσεις , αλλά μην ξεχνάτε ότι  πρωθυπουργός της χώρας είναι ο  Μπαμπάς, ο Ηγέτης , ο Σοσιαλισταράς, και το ΚΚΕ παλεύει να σταθεί στα πόδια του.
Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ τότε υλοποιούνται όλες κατά γράμμα. Πολλές από αυτές είναι υποτίθεται προϊόν  διαλόγου με τις  άθλιες, ξεπουλημένες ηγεσίες της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Όπως θα δείτε όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ.
Δείτε από πότε ο Γ.Α.Π. συμφωνεί με απολύτως απαράδεκτες προτάσεις, οι οποίες σε  1-2 περιπτώσεις είναι υποτιμητικές για τους Έλληνες, 
Ειδικά στο σημείο 11, που θα βρείτε υπογραμμισμένο, όσες φορες και αν προκλήθηκαν οι ΠΑΣΟΚοι δεν απάντησαν τι ακριβώς εννοει ο ΟΟΣΑ. Προσωπικά το βρίσκω άκρως υποτιμητικό και προσβλητικό για τους Έλληνες.
Ερώτηση αφελούς κομμουνιστή, προς αριστερούς ΠΑΣΟΚους. Ο Ηγέτης συμφωνούσε με αυτά;
Διαβάστε μερικές από τις προτάσεις του ΟΟΣΑ. Ολόκληρη η έκθεση δεν μπορει να δημοσιευτεί εδώ, Θα βρείτε link στο τέλος.
 4. Η ανασκόπηση αυτή που έγινε από το αρμόδιο ελληνικό υπουργείο απεικονίζει την αύξηση των διατάξεων και των δομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από τη δημοσίευση της προηγούμενης έκθεσης (review) το 1980. Το έργο της Ελλάδος στον τομέα αυτό ήταν αξιέπαινο, μερικά όμως προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί. Η προσπάθεια να αποτελέσει η παιδεία μοχλό ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης παρεμποδίζεται από ένα σε μεγάλο βαθμό ακατάλληλο σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζει "τους πελάτες" για εργασία σε μία συντεχνιακή οικονομία (craft economy) και σε έναν διογκωμένο δημόσιο τομέα. Διέπεται από ένα νομικίστικο, συγκεντρωτικό και πολιτικά πατερναλιστικό σύστημα το οποίο δεν αξιοποιεί τις ικανότητες ενός λαού που διαθέτει ταλέντο και κίνητρα. Δεν συναντήσαμε κανέναν ο οποίος να το εγκρίνει. Οι υψηλές επιδόσεις επιτυγχάνονται παρά τις ελλείψεις του συστήματος και δεν πηγάζουν από αυτό. Κατά την διάρκεια των επισκέψεών μας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα υπήρχε διάχυτη η δυσαρέσκεια και ο θυμός για τη διοίκηση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Τα αρνητικά αυτά συναισθήματα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ένα συναινετικό πρόγραμμα ριζικών αλλαγών και απεμπλοκής από την αυθυπόβλητη τυραννία του παρελθόντος που ήταν αποτέλεσμα της νομικής, διοικητικής και δομικής ακαμψίας στον χώρο της Παιδείας. Είναι εμφανές ότι υπάρχει επαρκής πολιτική και επαγγελματική συναίνεση για αλλαγή η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σαφή και ουσιαστική μεταρρύθμιση. 

 Βαθύτερα κοινωνικά και ηθικά ερωτήματα.
11. Τα προβλήματα πηγάζουν όχι μόνο από την κοντόφθαλμη (tunnel vision) πολιτική ορισμένων ομάδων συμφερόντων αλλά και από ισχυρές ηθικές δεσμεύσεις. Υπάρχει στην Ελλάδα μακρόχρονη παράδοση της εκπαίδευσης ως κύριου φορέα διάδοσης των αξιών από γενεά σε γενεά οι οποίες έχουν (διαχρονικά) μορφοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού πολιτισμού (στην μακραίωνη πορεία ανάπτυξής του). Οι Έλληνες υποστηρίζουν ένθερμα την διατήρηση του ρόλου αυτού της εκπαίδευσης, που θα βοηθήσει να αποφευχθεί η διάβρωση της Ελληνικής ταυτότητας κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
 
17. Απαιτούνται κάποια μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας στα οποία θα αναφερθούμε λεπτομερώς. Εν ολίγοις, οραματιζόμαστε μια σειρά βελτιώσεων, οι οποίες θα εξυγειάνουν την εκπαίδευση:
  • οι διδάσκοντες αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή πλούτου στην εκπαίδευση. Γι' αυτό πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά και όχι βάσει επετηρίδας, να καταρτίζονται, να τους παρέχεται βοήθεια μέσω/δια της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, συμβούλων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για να μετατραπεί το σώμα των διδασκόντων σε πραγματικά επαγγελματικό.
  • η ξερή και στείρα σχολική ύλη από το βιβλίο πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών από τους διδάσκοντες σύμφωνα με την επαγγελματική τους κρίση.
  • η αποκέντρωση πρέπει να εγγυάται ότι η εξουσία παραμένει σε αυτούς που εκπαιδεύουν και εκπαιδεύονται
  • το διδακτικό έργο θα πρέπει να αξιολογείται για να αναβαθμίζεται η ποιότητα μέσω του εξωτερικού ελέγχου και της αυτοκριτικής.
Διαχείριση σχολείων από τις τοπικές αρχές (σε τοπικό επίπεδο). 24. Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο θα μπορούσε να πειραματιστεί με την τοπική διαχείριση των σχολείων. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Το μέγιστο που έχει υιοθετηθεί σε τοπικό επίπεδο προτείνει τη σύσταση σχολικής επιτροπής αποτελούμενης από αιρετούς γονείς, δασκάλους, εκπροσώπους της τοπικής αρχής και των διδασκόντων. Η επιτροπή αυτή είναι επιφορτισμένη με τον διορισμό των καθηγητών υπό τον όρο ότι θα προσλαμβάνονται αυτοί με τα κατάλληλότερα προσόντα, μετά από σχετική προκύρηξη στον τύπο. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να προβεί σε δαπάνες για εξοπλισμό και συντήρηση, να διεξάγει ελέγχους και να ακολουθεί το εθνικό πρόγραμμα έχοντας όμως αρκετή ελευθερία για την ανάπτυξη του περιεχομένου και του ύφους. Σκοπό έχει το διαμερισμό της εξουσίας μεταξύ αυτών που παρέχουν την υπηρεσία και αυτών που την λαμβάνουν. Ένα πιθανό παράδειγμα το οποίο προτάθηκε είναι να δοθούν στους γονείς κάποια χρήματα για την πληρωμή της προσχολικής εκπαίδευσης της αρεσκείας τους /επιλογής τους.

Οι λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης
25. Σε ένα τέτοιο μοντέλο οι σχολικές επιτροπές θα πρέπει να λειτουργούν εντός των πλαισίων που τέθηκαν από τις τοπικές αρχές και τον εθνικό νόμο για την Παιδεία, αλλά η εξουσία σε θέματα εκπαίδευσης θα πρέπει να δοθεί σε ένα μόνο επίπεδο τοπικής διοίκησης. Η τοπική αρχή θα μπορεί έτσι
  • να καθορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής, τους πόρους για την κάλυψη των μισθών του διδακτικού και υπαλληλικού προσωπικού, την συντήρηση των κτιρίων, την παροχή συμβουλών και ενδο-υπηρεσιακής κατάρτισης.
  • να εξασφαλίζει κατάλληλη εκπαίδευση στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
  • να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
  • να φροντίσει για την αξιολόγηση των σχολείων από τους ίδιους.
Αξιολόγηση Σχολείων
34. Η αξιολόγηση σχολείων επιβάλλεται να ενθαρρύνει τα σχολεία να χρησιμοποιούν την ελευθερία τους προς αποφυγή μιας αποκλειστικής εξάρτησης από ένα εθνικό πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει επιβληθεί. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση που θα χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για την αυτοβελτίωση των σχολείων και επιπροσθέτως για να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για εξωτερική/αντικειμενική αξιολόγηση. Είναι απαραίτητο να συσχετίζεται με ένα τεκμηριωμένο σκεπτικό για το ρόλο του καθηγητή και τους στόχους της διδασκαλίας. Μια ενισχυμένη συμβουλευτική υπηρεσία πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο στην πορεία της εξωτερικής αυτής αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις πρέπει να διαβιβάζονται σε σχολικές επιτροπές και τοπικές αρχές. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να εφαρμοσθεί και στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Όπως διαπιστώνετε  λοιπόν όλα τα μέτρα που φαίνεται ότι είναι απόφαση της στιγμής , ενός κακού υπουργού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τυφλή υπακοή  υπηρετών στις αποφάσεις του αφεντικού. Αποφάσεις που υλοποιούνται πολύ προσεκτικά και πάντα με τον μανδύα  του κοινωνικού διαλόγου. Γι΄αυτό οι ηγεσίες των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών  είναι ξεπουλημένες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: