Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Το 20% του πληθυσμού δεν έχει ικανοποιητικό φαγητό και θέρμανση

Υποσιτίζονται και ξεπαγιάζουν πάμπολλες λαϊκές οικογένειες λόγω των σκληρών αντιλαϊκών μέτρων όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης την πενταετία 2008 – 2012.
Καταγράφεται δραματική αύξηση του πληθυσμού που στερείται βασικά αγαθά καθώς το 2012 έφτασε το 19,5% από 15,2% το 2011, 11,6% το 2010, 11% το 2009 και 11,2% το 2008. Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη στα άτομα ηλικίας 0-17 ετών και 0-64 ετών, από ότι στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 50,3% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.
Το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που δηλώνει οικονομική αδυναμία να έχει ικανοποιητική θέρμανση ανέρχεται σε 26,7% το 2012, από 16,4% το 2008. Ειδικά για το φτωχό πληθυσμό τα ποσοστά είναι 47,6% το 2012, από 33% το 2008, ενώ μεγάλη αύξηση καταγράφεται και για το μη φτωχό πληθυσμό με 20,8% το 2012, από 12,1% το 2008.
Επίσης το 35,7% του μη φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ από τις συνολικές δαπάνες στέγασης που για φτωχό πληθυσμό φτάνει το 62,6%.
Το 40,3% του πληθυσμού που έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλώνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αποπληρωμή αυτού ή των δόσεων.
Το 51,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει δυσκολία στην έγκαιρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως αυτών του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου. Το55,5% του φτωχού πληθυσμού αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των συνήθων αναγκών του με το συνολικό μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά του.

Το 21% του φτωχού πληθυσμού, το 9,8% του μη φτωχού πληθυσμού και το 12,3% του συνολικού πληθυσμού δε διαθέτουν ένα τουλάχιστον ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, ενώ το 16% των φτωχών νοικοκυριών, το 7,5% των μη φτωχών και το 9,4% του συνόλου των νοικοκυριών δε διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αν και τον χρειάζονται, λόγω οικονομικής αδυναμίας.
902.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: