Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Πρόταση νόμου από το ΚΚΕ για κατάργηση των χαρατσιών.


ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αιτιολογική Έκθεση
Α. Επί της αρχής
Σε συνθήκες κορύφωσης της καπιταλιστικής κρίσης, αλλεπάλληλων μειώσεων των μισθών, των συντάξεων και αλματώδους αύξησης της ανεργίας, μία πρωτόγνωρη φοροεπιδρομή οδηγεί στην συρρίκνωση του λαϊκού εισοδήματος , διαμορφώνει συνθήκες εξαθλίωσης για ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Πλάι στην δυσβάστακτη φορολογία των άμεσων και έμμεσων φόρων, προστέθηκαν και η λεγόμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και το ειδικό τέλος για τα ακίνητα, που οδηγούν το λαό στην απόγνωση.
Μόνο η πλήρης απόδοση του χαρατσιού μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε έσοδα ύψους 2,9 δις Ευρώ για το 2012.
Την ώρα που, από τη μια μεριά, η κυβέρνηση οργανώνει τη βάρβαρη φοροεπιδρομή στο λαϊκό εισόδημα,  από την άλλη δρομολογεί μια νέα, ακόμα πιο εκτεταμένη φοροαπαλλαγή για το μεγάλο κεφάλαιο. Τα έσοδα από την άμεση φορολογία των νομικών προσώπων προβλέπεται ότι το 2012 θα μειωθούν κατά 22%, εξαιτίας της μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη, από το 24% στο 20%. Ουσιαστικά δηλαδή, η όποια συνεισφορά των επιχειρήσεων στα φορολογικά έσοδα περιορίζεται στο .... ιλιγγιώδες ποσοστό του 3,9% του συνόλου των φορολογικών εσόδων.
Για τους λόγους αυτούς το ΚΚΕ καταθέτει πρόταση νόμου για την κατάργηση της λεγόμενης εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του ειδικού τέλους για τα ακίνητα.
Β. Επί του μόνου άρθρου
  Με την παράγραφο 1 προτείνεται η αναδρομική κατάργηση (δηλαδή από την έναρξη ισχύος τους)  των χαρατσιών που επιβλήθηκαν και συγκεκριμένα της λεγόμενης <<ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα» (άρθρο 29 ν. 3986/2011), του λεγομένου <<τέλους επιτηδεύματος>> (άρθρο 31 του ν. 3986/2011) και  του λεγόμενου <<έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών>> (άρθρο 53 του ν. 4021/2011).
Επίσης προτείνεται και η κατάργηση κάθε διάταξης ή διοικητικής πράξης που τυχόν έχει εκδοθεί για την  εφαρμογή αυτών των χαρατσιών, όπως επίσης και τυχόν διατάξεις που είναι αντίθετες με την προτεινόμενη κατάργηση των χαρατσιών
Με την παράγραφο 2, αίρεται αυτοδίκαια, δηλαδή καταργείται σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, απευθείας από τον νόμο, χωρίς καμία ενέργεια ή επιβάρυνση των πολιτών, κάθε εκκρεμής  διαδικασία είσπραξης από το κράτος των χαρατσιών.
Τέλος, με την παράγραφο 3 προτείνεται η επιστροφή από το κράτος στους πολίτες  ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και μάλιστα εφάπαξ, όποιων ποσών  αντιστοιχούν στα χαράτσια, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων τυχόν προσαυξήσεων και έχουν  ήδη εισπραχθεί από το κράτος.
Αθήνα                        
ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Για την κατάργηση της λεγόμενης «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», του λεγόμενου «τέλους επιτηδεύματος» και του λεγόμενου «έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών»
  Άρθρο
1.  Καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του ν. 3986/2011 και του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.
Ομοίως καταργείται κάθε διάταξη ή διοικητική πράξη εφαρμογής των πιο πάνω καταργούμενων διατάξεων, καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη στο περιεχόμενο του παρόντος νόμου.
2. Οποιασδήποτε μορφής εκκρεμής  κατά την δημοσίευση του παρόντος  διαδικασία είσπραξης από το ελληνικό δημόσιο ή για λογαριασμό του  των εισφορών, τελών ή όπως αλλιώς ήθελε χαρακτηριστούν, που προβλέπονταν στις πιο πάνω καταργούμενες διατάξεις, αίρεται αυτοδίκαια. 
3. Οποιαδήποτε ποσά έχουν εισπραχθεί από το  ελληνικό δημόσιο ή για λογαριασμό του από την εφαρμογή των στην πιο πάνω παράγραφο 1 καταργούμενων διατάξεων, θεωρούνται ως αχρεωστήτως   καταβληθέντα και επιστρέφονται ολοσχερώς και  εφάπαξ στους πολίτες που τα κατέβαλαν.
Αθήνα                      
  ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: