Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ: Αντιλαϊκές δεσμεύσεις για λογαριασμό του κεφαλαίου

Η συμφωνία στο Γιούρογκρουπ, μεταξύ άλλων, προβλέπει:
-- Οι ελληνικές αρχές «δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς».
-- «Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν τηνκατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως».
-- Ο σκοπός της επέκτασης είναι η «επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης βάσει των συνθηκών στην τρέχουσα συμφωνία, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδομένης ευελιξίας, η οποία θα εξεταστεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς». Η «τρέχουσα συμφωνία», στην οποία αναφέρονται, είναι το γνωστό μνημόνιο και η αξιολόγηση θα γίνει από τους... «θεσμούς» ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ (τη γνωστή τρόικα).

-- «Μόνο έγκριση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης (...) από τους θεσμούς θα επιτρέψει με τη σειρά της την όποια εκταμίευση της δόσης του τρέχοντος προγράμματος του EFSF και την μεταβίβαση των SMP κερδών του 2014. Και τα δύο και πάλι υπόκεινται σε έγκριση από το Γιούρογκρουπ».Η «αξιολόγηση», στην οποία συμφώνησαν, επίσης αφορά στα αντιλαϊκά μέτρα του σημερινού μνημονίου.
-- Το Γιούρογκρουπ «χαιρετίζει την δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν από κοινού σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Επίσης, συμφωνούμε ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να παίζει το ρόλο του».
-- Οι ελληνικές αρχέςδεσμεύονται να «κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης πρόβλεψης για τεχνική βοήθεια».Πρόκειται για αξιοποίηση των προγραμμάτων παροχής «τεχνογνωσίας» από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις της Ευρωζώνης (βλέπε: Task Force κ.λπ.).
-- Επίσης, έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα ή έσοδα χρηματοδότησης (χωρίς να προσδιορίζεται το μέγεθός τους) τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γιούρογκρουπ του Νοεμβρίου 2012. Οι θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τιςοικονομικές συνθήκες του 2015, για το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.
Πηγή: ΚΥΡΙΑΚΤΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: