Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Το 10% των 15χρονων μαθητών έχουν κάνει χρήση κάνναβης

Μέσα σε οχτώ χρόνια τριπλασιάστηκε το ποσοστό των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα που έχουν κάνει χρήση κάνναβης
Το 2014 σχεδόν το 10% των μαθητών 15 ετών είχε κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τουΜόνο σε μια 8ετία, το ποσοστό τριπλασιάστηκε (το 2006 ήταν 3,7%)! Απ' αυτούς, οι μισοί είχαν κάνει χρήση τον τελευταίο μήνα. Το 2014,ένας στους πέντε 15χρονους εφήβους (20,5%) ανέφερε ότι, όταν πίνει, πίνει συνήθως τουλάχιστον 3 ποτά, ενώ σε ποσοστό 5,8% ανέφεραν ότι πίνουν 5 ή περισσότερα ποτά. Ενας στους οχτώ 15χρονους ανέφερε ότι είχε μεθύσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών, ενώ ποσοστό 4,9% των 11χρονων ανέφεραν ότι έχουν μεθύσει έστω και μια φορά στη ζωή τους. Ενας στους τρεις 15χρονους (36,9%), ένας στους επτά 13χρονους (14,6%) και το 1,6% των 11χρονων μαθητών είχαν καπνίσει έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή.
Τα παραπάνω ευρήματα είναι μερικά από τα σημαντικότερα που εντοπίζονται στην πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία εφήβων μαθητών για το 2014, με θέμα τη χρήση ουσιών, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). Για την έρευνα, αξιοποιήθηκε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.141 μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών, οι οποίοι ρωτήθηκαν το 2014 σχετικά με τη συχνότητα και τη βαρύτητα χρήσης καπνού, οινοπνευματωδών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κάνναβη: Από το Γυμνάσιο ξεκινάει η χρήση
Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΠΙΨΥ: Η κάνναβη είναι η συχνότερα αναφερθείσα παράνομη ουσία χρήσης στον εφηβικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Το 2014, ένας στους δέκα εφήβους ηλικίας 15 ετών (9,6%) ανέφερε ότι είχε κάνει χρήση κάνναβης έστω και μία φορά στη ζωή του. Μεταξύ των 15χρονων που ανέφεραν το 2014 χρήση κάνναβης έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή, οι περισσότεροι (7,6%) χρησιμοποίησαν την ουσία στη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών πριν από την έρευνα, ενώ σχεδόν οι μισοί (4,9%) είχαν κάνει χρήση τις 30 τελευταίες ημέρες. Τα αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό χρήση κάνναβης, καθώς και επανάληψης της χρήσης, συγκριτικά με τα κορίτσια. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η πρόσφατη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά χαμηλότερη στις περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης (Αθήνα και Θεσσαλονίκη δε διαφέρουν μεταξύ τους).
Διαχρονικά, μετά το 2006, αυξάνεται σταθερά η χρήση κάνναβης στους 15χρονους. Συγκεκριμένα, το 2006, το ποσοστό χρήσης κάνναβης στους 15χρονους ήταν 3,7%, το 2010 ήταν 7%. Είναι άλλη μια επιβεβαίωση για τις εγκληματικές ευθύνες των κομμάτων και φορέων που προπαγανδίζουν με κάθε τρόπο το ιδεολόγημα για «αθώα και αβλαβή κάνναβη».
Περαιτέρω αναλύσεις ανέδειξαν μία υποομάδα εφήβων μαθητών οι οποίοι, εκτός του ότι έχουν πειραματιστεί με την κάνναβη, καπνίζουν και καταναλώνουν συχνά οινοπνευματώδη ποτά. Ετσι, σε ποσοστό 2,1%, οι 15χρονοι μαθητές ανέφεραν το 2014 καθημερινό κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ τουλάχιστον 6 ημέρες κατά τις 30 τελευταίες ημέρες και χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά σε όλη τους τη ζωή.
Αλκοόλ: Με την αύξηση ηλικίας αυξάνονται τα ποσοστά κατανάλωσης και μέθης
Ενας στους δύο εφήβους (53,3%) απάντησε το 2014 ότι είχε πιει αλκοόλ έστω και μια φορά στη ζωή του, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις (30,0%) ανέφερε κατανάλωση αλκοόλ τις τελευταίες 30 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Ποσοστό 5,2% των εφήβων ανέφεραν ότι κατανάλωσαν αλκοόλ περισσότερες από 5 ημέρες κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Ενας στους δέκα εφήβους (9,1%) ανέφερε ότι, σε μια συνηθισμένη περίσταση, πίνει τουλάχιστον 3 ποτά. Ενας στους 35 εφήβους (20,6%) είχε τουλάχιστον ένα περιστατικό μέθης στη ζωή του, ενώ σε ποσοστό 5,9%, οι έφηβοι μαθητές είχαν μεθύσει κατά τον τελευταίο μήνα.
Με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται και το ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ και μέθης. Το 2014, ένας στους πέντε 15χρονους εφήβους (20,5%) ανέφερε ότι όταν πίνει, πίνει συνήθως τουλάχιστον 3 ποτά, ενώ σε ποσοστό 5,8% ανέφεραν ότι πίνουν 5 ή περισσότερα ποτά. Ενας στους οχτώ 15χρονους ανέφερε ότι είχε μεθύσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πριν τη διεξαγωγή της έρευνας (11,9%), ενώ ποσοστό 4,9% των 11χρονων ανέφεραν ότι έχουν μεθύσει έστω και μια φορά στη ζωή τους.
Οι 15χρονοι έφηβοι προτιμούν κατά σειρά την μπύρα (27,1%), τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ (21,9%) και το κρασί (19,5%). Τα αλκοολούχα αναψυκτικά και το ούζο ή τσίπουρο ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά (11,9% και 7,9% αντίστοιχα). Η σειρά προτίμησης των 15χρονων στα είδη ποτών δε διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων. Ωστόσο, η προτίμηση στην μπύρα είναι εντονότερη στα αγόρια (32,4%), ενώ τα κορίτσια επιλέγουν την μπύρα σε παρόμοια ποσοστά (22,1%) με τα ισχυρά οινοπνευματώδη ποτά (20,6%). Στις μικρότερες ηλικίες, η σειρά προτίμησης στα αλκοολούχα ποτά διαφέρει από αυτή των 15χρονων. Συγκεκριμένα, οι 13χρονοι ανέφεραν, κατά σειρά, κατανάλωση μπύρας (11,7%), κρασιού (10,3%), αλκοολούχων αναψυκτικών (8,3%), ισχυρών οινοπνευματωδών (7,4%) και τσίπουρου ή ούζου (4,0%), ενώ οι 11χρονοι κρασιού (3,4%), ούζου ή τσίπουρου (1,7%), μπύρας (1,5%), αλκοολούχων αναψυκτικών (1,0%) και ισχυρών οινοπνευματωδών (0,7%).
Διαχρονικά, παρατηρείται μείωση στο ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν κατανάλωση αλκοόλ. Ειδικότερα, από το 2010 στο 2014, μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των εφήβων που ανέφεραν πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ (από 41,5% σε 30,0%) και η μείωση αυτή παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλικίες, όμως δεν ισχύει το ίδιο για την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στη δωδεκαετία 2002-2014, μειώθηκαν σημαντικά τα περιστατικά μέθης στους εφήβους (από 24,4% σε 20,6%), κυρίως στις μικρότερες ηλικίες.
Κάπνισμα: Ο πειραματισμός ξεκινάει από τα 11 έτη
Οι μαθητές ρωτήθηκαν εάν έχουν καπνίσει στη ζωή τους, πόσο συχνά καπνίζουν αυτήν την περίοδο και πόσο κάπνισαν (εάν συνέβη) τις 30 τελευταίες ημέρες. Το 2014, είχαν καπνίσει έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή ένας στους τρεις 15χρονους (36,9%), ένας στους εφτά 13χρονους (14,6%) και το 1,6% των 11χρονων μαθητών. Μεταξύ των 15χρονων που είχαν καπνίσει έστω και μία φορά στη ζωή τους, ένας στους δύο (19,7%) είχε καπνίσει πρόσφατα (τις 30 τελευταίες ημέρες πριν από την έρευνα), σχεδόν ένας στους τρεις (11,4%) κάπνιζε καθημερινά, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε (8,2%) κάπνιζε τουλάχιστον έξι τσιγάρα την ημέρα - σημαντικά χαμηλότερα τα ποσοστά 13χρονων και 11χρονων.
Στους 15χρονους, την τετραετία 2010-2014, παρατηρήθηκε τάση μείωσης στο κάπνισμα έστω και μια φορά σε όλη τη ζωή (από 42,3% στο 36,9%), σημαντική μείωση στο κάπνισμα τον τελευταίο μήνα (από 26,0% στο 19,7%), ενώ δεν υπήρξε μεταβολή στο καθημερινό ή βαρύ κάπνισμα. Δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές διαχρονικά στα ποσοστά επιπολασμού του καπνίσματος στα φύλα.
Οι μαθητές ρωτήθηκαν το 2014 εάν έχουν καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή ανέφεραν σε ποσοστό 1,9% οι 11χρονοι μαθητές, 8,1% οι 13χρονοι και 16,6% οι 15χρονοι. Στη συντριπτική πλειονότητα των αναφορών, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου αφορούσε απλή δοκιμή (1-2 φορές).
Οπως αναφέρεται στην έρευνα, η μειούμενη τάση του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ σχετίζονται με την αύξηση των τιμών πώλησης των προϊόντων καπνού και οινοπνευματωδών. Το ίδιο βέβαια δεν ισχύει για την κάνναβη, γεγονός που πρέπει να θέσει σε ετοιμότητα τη σχολική κοινότητα, επιβάλλοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευρύτερου αντιναρκωτικού μετώπου.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: