Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Οι βιομήχανοι θέλουν φτηνή χρηματοδότηση και φοροελαφρύνσεις

Προτάσεις γύρω από το μείγμα της αντιλαϊκής πολιτικής για το επόμενο διάστημα, που εκτιμούν ως φάση «σταθεροποίησης» και «εύθραυστης ανάκαμψης», διατυπώνονται και από το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ενώ μεγάλη σημασία δίνουν στη «διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων» για την εφαρμογή πολιτικής με βάση τις προτάσεις τους.
Το όργανο του ΣΕΒ, επισημαίνει ότι η «ισορροπία που έχει επιτευχθεί είναι ακόμη εύθραυστη και δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση υποτροπής». Σε αυτό το πλαίσιο, «ιδιαίτερα κρίσιμο» για τους βιομήχανους, είναι η «δημιουργία και η έκφραση ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων με όρους ειλικρίνειας» που θα λειτουργούσε «καταλυτικά». Εν προκειμένω, παρατηρούν ότι σε άλλες χώρες σε κρίση, η «ανάπτυξη επέστρεψε νωρίτερα από ό,τι στην ελληνική περίπτωση», γιατί, σύμφωνα με τους ίδιους, «έγινε έγκαιρα εφικτή και σε μεγαλύτερο βαθμό μια ρητή ή άρρητη συνεννόηση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτικούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες».

«Θα ήταν σημαντικό λάθος να αντιμετωπίζεται το πλεόνασμα που επιτεύχθηκε ως το τέλος της σχετικής διαδικασίας» και σε «σκοπούς που υπονομεύουν την ανάπτυξη και σηματοδοτούν την επιστροφή στο παρελθόν». Αντίθετα, θα αποτελέσει το όχημα για τη διαπραγμάτευση από καλύτερες θέσεις σχετικά με την «ελάφρυνση» του κρατικού χρέους, εξέλιξη που με τη σειρά της θα αποδεσμεύσει κεφάλαια, τα οποία και θα διοχετευτούν στους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, «μια εφικτή λύση θα ήταν να χρησιμοποιηθεί η σταδιακή μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους ως μοχλός για την περαιτέρω μεταρρύθμιση της οικονομίας». Σε αυτό το πλαίσιο, προκρίνεται η συνεννόηση για «υπό όρους μείωση του χρέους που θα διαφέρει σημαντικά από τις προηγούμενες.
Εν προκειμένω προτείνουν:
-- Σταδιακή μείωση του χρέους, χωρίς νέα δάνεια.
-- Συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, χωρίς περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή.
Για το μείγμα της αντιλαϊκής διαχείρισης προκρίνεται η αξιοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, όπου «προτάθηκαν συμβόλαια μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι ασθενέστερες οικονομίες και να προβούν έγκαιρα σε μεταρρυθμίσεις με ανταπόδοση την πρόσβαση σε πολύ χαμηλού κόστους χρηματοδότηση».
Θέλουν εφαρμογή πολιτικής για τόνωση της ρευστότητας, προκειμένου να εξασφαλιστούν κεφάλαια και μάλιστα φτηνά για επενδύσεις των επιχειρηματικών Ομίλων.
Και φοροελαφρύνσεις
Οπως επισημαίνουν, η «ανεργία είναι πολύ υψηλότερη από τα επίπεδα προσαρμογής που θα ήταν απαραίτητα», ενώ «μικρή σημασία έχει μια οριακή και πρόσκαιρη αύξηση των φορολογικών εσόδων σε σύγκριση με την εφαρμογή ενός σταθερού και απλού φορολογικού συστήματος που θα ισχύει στο προβλέψιμο μέλλον».
Ετσι αναζητούν, με πρόσχημα την ανεργία, δημιουργία συνθηκών αύξησης της κερδοφορίας και εδώ εντάσσουν και το αίτημα για φοροελαφρύνσεις. Να σημειωθεί ότι το ΙΟΒΕ, σε προηγούμενη έκθεση, έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις θέσεις του γύρω από το φορολογικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιώνουν την πλήρη σύγκλιση των φορολογικών συντελεστών στο 20%, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης, η οποία οδηγεί στην παραπέρα απογείωση της φοροληστείας απέναντι στο λαϊκό εισόδημα. Το «απλό φορολογικό σύστημα», σύμφωνα με τους βιομήχανους, αποτελεί «κίνητρο ανάπτυξης και επενδύσεων», καθώς μετά και τις «πρόσφατες αλλαγές» στην εργατική νομοθεσία, η Ελλάδα θα γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, έτσι ώστε οι«πολυεθνικές να επιθυμούν να αυξήσουν τον όγκο εργασιών στις ελληνικές θυγατρικές εταιρείες». Είναι φανερό το γεγονός ότι προσβλέπουν σε επιχειρηματικές συμφωνίες με ευρωπαϊκά και άλλα μονοπώλια και επιχειρηματικούς ομίλους.
Πηγή: ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: