Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Η "εργαλειοθήκη" του ΟΟΣΑ και οι προτάσεις του στην εκπαίδευση

Χτες ο Γιάνης Βαρουφάκης  ανακοίνωσε περιχαρής ότι η Ελλάδα σε  συνεργασία  με τον ΟΟΣΑ , και την...εργαλειοθήκη του βεβαίως ( φανταστείτε ότι θέλετε εδώ), θα προχωρήσει σε μια σειρά μεταρυθμίσεις  σε πείσμα  όσων Ευρωπαίων γκρινιάζουν, απειλούν, απαιτούν.
Το γεγονός ότι η  "πρώτη φορά αριστερά" κυβέρνηση διατυμπανίζει δια στόματος  υπουργού Οικονομικών  πως: «δεδομένης της κυβερνητικής βούλησης για βαθιές τομές, σε συνεργασία με διεθνείς θεσμούς που διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα επίβλεψης της εϕαρμογής τους, και οι οποίοι τάσσονται αρωγοί στη μεταρρυθμιστική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η συνάντηση του υπουργού με τον γενικό γραμματέα, γίνεται σε μια κομβική στιγμή της μεταρρυθμιστικής πορείας της χώρας», θα έπρεπε να ξεσηκώσει αντιδράσεις, γιατί η συνεργασία με τέτοιου είδους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς  σημαίνει περισσότερα αντιλαϊκά μέτρα.
Για του λόγου το αληθές, δείτε  το παρακάτω άρθρο στον ΚΟΚΚΚΙΝΟ ΑΝΕΜΟ στις 26 Δεκεμβρίου του 2010.

Πάμε τώρα να δούμε τις καινιύριες προτάσεις του " ευαγούς" αυτού ιδρύματος, για την παιδεία. Τηρουμένων των αναλογιών παρόμοιας λογικής θα είναι οι  μεταρυθμίσεις και σε  άλλους τομείς.
Όλο το κείμενο τιτλοφορείται  ως " ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" και κυριολεκτικά και στις 169 σελίδες του "στάζει αίμα".
Να μερικές από τις μεταρυθμίσεις που προτείνει στην Εκπαίδευση


Σελίδα 6
Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει δράσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μη βιώσιμη δομή του κόστους του συστήματος και τη μη αποδοτικότητα, που είναι συμφυής μιας παρωχημένης, αναποτελεσματικής κεντρικής εκπαιδευτικής δομής. Οι δράσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: αλλαγή των δομών διακυβέρνησης και διαχείρισης, κατάργηση, συνένωση ή συγχώνευση μικρών και μη αποδοτικών μονάδων, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού, βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας και των πληροφοριακών συστημάτων καταμέτρησης στοιχείων και θέσπιση πολύ πιο αποτελεσματικών δομών για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Πραγματική αλλαγή μπορεί να επέλθει μόνο με επίμονη, σταθερή υλοποίηση, χρόνο με το χρόνο, με ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία υποδομής για βελτίωση.

 Η μισθολογική δαπάνη ανά μαθητή είναι άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, κυρίως επειδή οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερες διδακτικές ώρες και η Ελλάδα έχει μικρότερες σε αριθμό μαθητών τάξεις

Σελίδα 8
Το σχολικό δίκτυο αποτελείται από χιλιάδες, σχετικά μικρά, σχολεία, πολλά με χαμηλή αναλογία μαθητών/εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα όχι μόνο ένα μη αποδοτικό σύστημα, αλλά ένα σύστημα που υστερεί δυνατότητας να διασφαλίσει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους νέους ανθρώπους.....
 • Η μέση αναλογία μαθητών/εκπαιδευτικών και ο αριθμός μαθητών ανά τάξη στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερος από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα διδάσκουν σημαντικά λιγότερες ώρες ετησίως από σχεδόν όλες τις άλλες χώρες στην Ευρώπη. Παρόλο που οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι χαμηλότεροι από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, τα μισθολογικά έξοδα ανά μαθητή είναι άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Το υψηλό κόστος μονάδας οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διδάσκουν σχετικά λιγότερες ώρες και η Ελλάδα έχει μικρότερες τάξεις. 
• Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν εξωτερική αξιολόγηση της μάθησης ή εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και της διδασκαλίας ή οποιοδήποτε άλλο ανάλογο μηχανισμό σύγκρισης για τη διασφάλιση ποιότητας (εκτός από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα PISA και τις εισαγωγικές εξετάσεις του πανεπιστημίου). 

Σελίδα 24
Το σχολικό έτος στην Ελλάδα είναι πιο σύντομο από ότι σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, εν μέρει επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν πρακτικά την παράταση του σχολικού έτους. Επομένως, είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι παγκόσμιες συγκρίσεις προκειμένου να έχουμε μία ακριβή εικόνα του φόρτου εργασίας. Όπως φαίνεται στο Γράφημα I.3, ακόμη και με αυτές τις προσαρμογές, διατηρείται μια εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ των καθαρών ωρών διδασκαλίας στην Ελλάδα και στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.

Σελίδα 25
Το μέγιστο μέγεθος τάξης καθορίζεται από το νόμο στους 25 μαθητές ανά τάξη στα δημοτικά και 30 μαθητές ανά τάξη στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην πράξη, όπως φαίνεται πιο κάτω, πολλά σχολεία στην Ελλάδα έχουν σημαντικά λιγότερους μαθητές ανά τάξη από το μέγιστο που επιτρέπεται από το νόμο, μετά από τον εξορθολογισμό του συστήματος και τη συνένωση σχολικών μονάδων.

Σελίδα 36
Η μονιμότητα της εργασίας μπορεί να δυσχεράνει επίσης την προσαρμογή του αριθμού των εκπαιδευτικών, όταν μειώνονται οι εγγραφές ή αλλάζουν τα προγράμματα μαθημάτων και μπορεί να σημαίνει ότι το βάρος της προσαρμογής βαραίνει αυτούς που δεν είναι μόνιμοι, συνήθως όσους βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο, να απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να ανανεώνουν τα πιστοποιητικά διδασκαλίας μετά από μια χρονική περίοδο και να αποδεικνύουν ότι έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια διαρκούς επαγγελματικής εξέλιξης και μαθήματα, προκειμένου να αυξήσουν, να εμβαθύνουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους. Η βάση της ανανέωσης μπορεί να είναι τόσο απλή, όσο μία βεβαίωση ότι ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια της επίδοσης που συμφωνούνται για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Τέτοιου είδους συστήματα πρέπει να διασφαλίζουν ανοικτό, δίκαιο και διάφανο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και να περιλαμβάνουν ομότιμους εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και εξωτερικούς αξιολογητές που είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για αυτά τα καθήκοντα – και που αξιολογούνται και οι ίδιοι σε τακτική βάση

Σελίδα 40
Επιπρόσθετα, η διοίκηση του σχολείου πρέπει να μπορεί να επηρεάζει αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών, προκειμένου να βελτιώνουν την αντιστοίχηση μεταξύ των υποψηφίων και των αναγκών του σχολείου τους (δίνεται έμφαση).

 Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν τόσο ώστε να δίνουν στους διευθυντές σχολείων την εξουσία και την αρμοδιότητα «να επηρεάζουν αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών, προκειμένου να βελτιώνουν την αντιστοίχηση μεταξύ των υποψηφίων και των αναγκών του σχολείου τους

Αυτά είναι απολύτως ελάχιστα σημεία από την έκθεση ΟΟΣΑ. Μπορείτε λοιπόν να φαναστείτε το μέλλον που ετοιμάζουν οι μεταρυθμίσεις  του σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Να είστε σίγουροι πως παρόμοιας λογικής θα είναι οι μεταρυθμίσεις τυ σε όλο το φάσμα της κοινωνικοκονομικής πραγματικότητας.
Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών διαρκώς προειδοποιεί και ενημερώνει. Δεν υπάρχει δικαιολογία λοιπόν από κανέναν για ότι συμβεί. 

Να είστε σίγουροι πως όταν ξεκινήσει η εφαρμογή της ... εργαλειοθήκης... ο πόνος θα είναι τόσο μεγάλος, όσο και οι ευθύνες της ολιγωρίας και της λογικής  "εγώ κοιτάω τη δουλίτσα μου και το μεροκαματάκι μου"

Δεν υπάρχουν σχόλια: