Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Φασισμός.

Ό, τι διαβάζετε παρακάτω είναι πρόταση νόμου του Λ.Α.Ο.Σ  που κατατέθηκε χτες 11-3-2011 με θέμα:  "Άσκηση Δικαιώματος Συνέρχεσθαι σε Υπαίθριες Συναθροίσεις. Εξορθολογισμός Πλαισίου Διαδηλώσεων και Πορειών στα Αστικά Κέντρα". 
Μόνο μια λέξη  μου έρχεται στο μυαλό σαν σχόλιο.
ΦΑΣΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

    Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και οι συναθροίσεις, συγκεντρώσεις, πορείες και διαδηλώσεις κατοχυρώνονται στο αρθ. 11 Σ. Συγκεκριμένα ορίζεται : "1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει".

    Από τη διατύπωση της συνταγματικής επιταγής καθίσταται σαφές ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι δεν είναι απόλυτο, αλλά μπορεί αιτιολογημένα να περιοριστεί. Συγκεκριμένα αφορά α) μόνο στους Έλληνες Πολίτες (ρητή διατύπωση παρ. 1), β) οι συναθροίσεις πρέπει να διενεργούνται ησύχως και χωρίς όπλα και γ) στις υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δημόσια ασφάλεια και η ομαλή κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου (παρ. 2). Άλλωστε σε κάθε περίπτωση και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι με τη διενέργεια πορειών και διαδηλώσεων δε μπορεί να ασκείται καταχρηστικά όπως ρητά αναφέρεται στο αρθ. 25 παρ. 3 Σ "η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται", πράγμα που άλλωστε ισχύει σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες.

    Τα τελευταία έτη διάφορες ενώσεις προσώπων και συνδικαλιστικά σωματεία ασκούν καταχρηστικώς το δικαίωμά τους, οργανώνοντας πορείες και διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα και πριν ακόμη από την έλευση της οικονομικής κρίσης ήταν συχνό το φαινόμενο μικρές συγκεντρώσεις, κάτω των 500 ατόμων, να παραλύουν το κέντρο της πόλης καταλαμβάνοντας κεντρικές οδικές αρτηρίες.

    Αποτέλεσμα αυτής της καταχρηστικής ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος είναι να παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 Σ, που προστατεύει την επαγγελματική ελευθερία, καθώς ο εμπορικός κόσμος στο κέντρο των Αθηνών αδυνατεί να συμμετάσχει ελεύθερα στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

    Συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθηνάς πλήττονται ακόμη περισσότερο, ακριβώς λόγω της αναταραχής που προκαλείται από τις καθημερινές πορείες με τη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης. Ο έμπορος λοιπόν που αποδίδει 23% ΦΠΑ και φορολογείται με 40% έως 45%, πλήττεται από τους λαθρομετανάστες με το παραεμπόριο και πληρώνει καθημερινά την κρατική διαφθορά και γραφειοκρατία, αλλά και πλήθος εισφορών (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, δημοτικά τέλη) αδυνατεί να ασκήσει το αυτονόητο δικαίωμα του να συμμετάσχει ανεμπόδιστα στην οικονομική ζωή, επειδή κάποιοι παραλύουν καθημερινά τη χώρα, ασκώντας καταχρηστικά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

    Παράλληλα με το πλήγμα που δέχεται ο εμπορικός κόσμος, το συνεχές κλείσιμο των δρόμων του κέντρου προσβάλει και το συνταγματικό δικαίωμα του απλού πολίτη να συμμετέχει ελεύθερα στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου (αρθ. 5 παρ. 1 Σ), αλλά και του δικαιώματος του να κινείται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς σε όλη την επικράτεια (αρθ. 5 παρ. 4 Σ). Παράλληλα πλήττεται και το δικαίωμα εργασίας όλων των εργαζομένων (αρθ. 22 παρ. 1 Σ), καθώς αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην εργασία τους και να ασκήσουν αυτή απρόσκοπτα.

    Περαιτέρω, κάποιες πορείες και διαδηλώσεις, επειδή ακριβώς οι διοργανωτές τους το ανέχονται, γίνονται πόλος έλξης εγκληματικών στοιχείων, που εμφανώς συμμετέχουν σε αυτές για να προκαλέσουν επεισόδια. Παράλληλα, σε συγκεντρώσεις λαθρομεταναστών, που αρκετές φορές χωροθετούνται σε ευαίσθητους συμβολικά τόπους, λαμβάνει χώρα πληθώρα εκνόμων συμπεριφορών που προκαλούν το λαϊκό αίσθημα και πλήττουν την αντίληψη της δημόσιας ασφάλειας.

    Σκοπός της παρούσης προτάσεως νόμου είναι ο εξορθολογισμός του πλαισίου διεξαγωγής των πορειών και διαδηλώσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ασκείται στα πλαίσια των συνταγματικών επιταγών, χωρίς να θίγεται ο πυρήνας του δικαιώματος, αλλά και χωρίς να θίγονται τα συνταγματικά δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών από καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος των υπαιθρίων συναθροίσεων.

    2. ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ

    Στο άρθρο 1 εξειδικεύεται η παρ. 2 του αρθ. 11 Σ

    Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι όροι των υπαίθριων συναθροίσεων, ώστε να μην πλήττονται τα συνταγματικά δικαιώματα των λοιπών πολιτών και να μη παραλύει η κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου. Σκοπός του άρθρου είναι να μένει πάντα ελεύθερη δίοδος στις λεωφόρους και οδούς, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κινούνται ελεύθερα και ο εμπορικός κόσμος να μην καταστρέφεται.

    Στο άρθρο 3 απαγορεύεται η συμμετοχή ατόμων με καλυμμένα ή αλλοιωμένα χαρακτηριστικά στις δημόσιες συναθροίσεις, κατά τους όρους που έχει θέσει το θέμα το ίδρυμα Μαραγκοπούλου. Σημειωτέον, πάγια είναι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπέρ αυτής της θέσης, που καθιέρωσε την υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει τους πολίτες από ταραχοποιά στοιχεία τα οποία επιχειρούν να παρακωλύσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδήλωσης ή άλλων αναλόγων εκδηλώσεων (βλ. απόφαση ΕΔΔΑ, Plattform "?rzte f?r das Leben", 21 Ιουνίου 1988, Σειρά Α', αρ. 139, παρ. 32). Η υποχρέωση επιβάλλεται, μάλιστα, γενικότερα από το αρθ. 5 της ΕΣΔΑ (βλ. Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου, Ιδιώνυμο Αδίκημα η Κουκούλα, Καθημερινή 15.02.09).

    Στο άρθρο 4 καθορίζεται η ευθύνη των διοργανωτών που δε θα τηρήσουν τα άρθρα του παρόντος.

    Στα άρθρα 5 και 6 καθορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νόμου,
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
   

    ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

   

    Άρθρο 1

    ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

    1. Στις δημόσιες συναθροίσεις παρίσταται η αστυνομία, η οποία μεριμνά για την δημόσια ασφάλεια και τη μη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου.

    2. Οι διοργανωτές των συναθροίσεων οφείλουν να λάβουν έγγραφη άδεια από την αστυνομική αρχή 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή της συναθροίσεως.

    3. Η αστυνομία δύναται με αιτιολογημένη απόφαση να απαγορεύσει τις συναθροίσεις, εάν επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή εάν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής ορισμένης περιοχής.

   

    Άρθρο 2

    ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ

    1. Η αστυνομία μεριμνά ώστε οι δημόσιες συναθροίσεις να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο που να μη προκαλείται δυσλειτουργία στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

    2. Οι διαδηλωτές, βάσει του όγκου της συνάθροισης, θα πρέπει να περιορίζονται σε χώρους που να μην παρεμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των πολιτών και των συγκοινωνιών στις λεωφόρους και οδούς των αστικών κέντρων.

    3. Μόνο εάν οι συναθροίσεις είναι εξαιρετικά ογκώδεις και τουλάχιστον άνω των δέκα χιλιάδων ατόμων μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της η αστυνομική αρχή να επιτρέψει χρήση μέρους των λεωφόρων και οδών του αστικού κέντρου.

    4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πάντοτε ένα τμήμα της λεωφόρου ή οδού να παραμένει ανοικτό, ώστε να δύνανται οι πολίτες και οι συγκοινωνίες να κυκλοφορούν απρόσκοπτα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου ή της οδού.

   

    Άρθρο 3

    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    1. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες συναθροίσεις απαγορεύεται να αποκρύπτουν ή να αλλοιώνουν με τεχνητά μέσα και ιδίως με χρήση κουκούλας και κράνους τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους ώστε να μην αναγνωρίζονται.

    2. Όποιος συμμετέχει σε συναθροίσεις με απόκρυψη ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου του, ώστε να μην αναγνωρίζεται, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

   

   

    Άρθρο 4

    ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

    Οι διοργανωτές ευθύνονται σε αστική αποζημίωση των αμέσως ζημιωθέντων από βανδαλισμούς που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της συνάθροισης, εάν δεν τηρήσουν τα άρθρα του παρόντος.

   

    Άρθρο 5

    ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του, εκτός εάν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις.

   

    Άρθρο 6

    ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

    Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   

    Αθήνα 11.03.2011

    Οι Βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ

   

    Καρατζαφέρης Γεώργιος, Πρόεδρος ΛΑ.Ο.Σ, Βουλευτής Β' Αθηνών

    Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος, Βουλευτής Β' Αθηνών

    Ανατολάκης Γεώργιος, Βουλευτής Β' Πειραιώς

    Αποστολάτος Βαΐτσης, Βουλευτής Α' Πειραιώς

    Βελόπουλος Κυριάκος, Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης

    Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), Βουλευτής Αττικής

    Γεωργιάδης Σπυρίδων- Άδωνις, Βουλευτής Β' Αθηνών

    Κολοκοτρώνης Άγγελος, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης

    Κοραντής Ιωάννης, Βουλευτής Επικρατείας

    Μαρκάκης Παύλος, Βουλευτής Μαγνησίας

    Παπανδρέου - Παπαδάκη Ουρανία, Βουλευτής Ευβοίας

    Πλεύρης Αθανάσιος, Βουλευτής Α' Αθηνών

    Πολατίδης Ηλίας, Βουλευτής Σερρών

    Ροντούλης Αστέριος, Βουλευτής Λαρίσης

    Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Βουλευτής Αχαΐας
 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φαντάζομαι να κατάλαβαν όλοι πλέον, γιατί τόση προβολή αυτού του αποκόμματος από τα πράσινα κανάλια ...

υ.γ. υπογράφει κι ο γνωστός ... φρουτάκιας !!!

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΕΜΟΣ είπε...

Ε, νομίζω πως ήταν φανερό. Απλά αναλαμβάνουν τη βρωμικη δουλειά. Εκτελούν συμβόλαια όπως είχε πει και η σ.Αλέκα τότε με την υπόθεση Γερμανός. Βλέπεις δοκιμάζουν πολλους τους τρόπους προκειμένου να σταματήσουν τις ταξικές δυνάμεις. Πρώτα δοκίμασαν τη μέθοδο της συκοφαντίας. Τώρα περνάνε σε παλιές δοκιμασμένες συνταγές.