Κινητοποιήσεις από εργαζόμενους στα «Ελληνικά Λιπάσματα» ενάντια στη μείωση μισθού