Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

11ο Συνέδριο της ΚΝΕ

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ ανακοινώνει ότι το 11ο Συνέδριο της ΚΝΕ, με βάση το καταστατικό της ΚΝΕ, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την Πέμπτη 18 Δεκέμβρη έως την Κυριακή 21 Δεκέμβρη 2014.
Τα θέματα του Συνεδρίου είναι:
1. Απολογισμός δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου από το 10ο έως το 11ο συνέδριο και τα νέα καθήκοντα της ΚΝΕ έως το 12ο Συνέδριο - Καταστατικό της ΚΝΕ
2. Εκλογή νέου Κεντρικού Συμβουλίου και Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου
Οι θέσεις του ΚΣ της ΚΝΕ για το 11ο συνέδριο θα δημοσιευτούν στο φύλλο του "Οδηγητή" στις 6 Σεπτέμβρη 2014. Οι θέσεις περιλαμβάνουν την έκθεση δράσης του Κεντρικού Συμβουλίου από το 10ο έως το 11ο Συνέδριο και τα νέα καθήκοντα της ΚΝΕ έως το 12ο Συνέδριο, καθώς και το σχέδιο Καταστατικού της ΚΝΕ.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014


Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: