Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Αμείλικτα ερωτήματα για το «ατύχημα» στα ΕΛΠΕ

Το ατύχημα που έγινε την περασμένη Παρασκευή στα ΕΛΠΕ έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων που βαφτίζονται εργατικά «ατυχήματα». Ηρθε να υπενθυμίσει και έναν άλλο κίνδυνο, αυτόν του βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, με κίνδυνο όχι μόνο για τους εκατοντάδες εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, αλλά και για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής του Θριασίου. Διότι ένα ατύχημα σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες, όπως τα διυλιστήρια πετρελαίου, ενέχει την πιθανότητα μετάδοσης του ατυχήματος και σε γειτονικές μονάδες, εντός ή και εκτός του χώρου της εγκατάστασης, το λεγόμενο «φαινόμενο ντόμινο», με τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων.

***
Επίσημο πόρισμα για τις ακριβείς συνθήκεςτου «ατυχήματος» δεν υπάρχει ακόμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ερωτήματα, όμως, και για το συγκεκριμένο συμβάν αλλά και με αφορμή αυτό, γενικότερα για τη δημόσια ασφάλεια, είναι αμείλικτα:
1. Πώς είχε διασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιηθούν «θερμές εργασίες» σε απόσταση ικανή να προκαλέσει ανάφλεξη από εξοπλισμό που δεν είχε απαλλαγεί πλήρως από εύφλεκτα υλικά;
2. Με ποια διαδικασία ασφάλειας πραγματοποιούνταν η εργασία για τον καθαρισμό των σωληνώσεων και του εξοπλισμού γενικά από εύφλεκτα υλικά, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης; (π.χ. πώς διασφαλιζόταν ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος από καύσιμο που θα είχε εγκλωβιστεί;)
3. Είχε εκπονηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης και είχαν προηγηθεί ενημέρωση, εκπαίδευση και ασκήσεις ετοιμότητας που να περιλαμβάνουν το σύνολο του μόνιμου και έκτακτου - εργολαβικού προσωπικού που είχε προσληφθεί για τις συγκεκριμένες εργασίες shut down;
4. Πότε δόθηκε η δυνατότητα επέμβασης της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του ατυχήματος και για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη;
5. Πώς διασφαλίζεται η έγκαιρη εκκένωση των χώρων εργασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (έξοδοι κινδύνου, μεταφορικά μέσα κ.λπ.);
6. Πώς διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, με πιθανότητα επέκτασης των επιπτώσεων σε μεγάλη απόσταση (π.χ. φωτιά - έκρηξη στις δεξαμενές υγραερίου), δεν θα κινδυνεύσουν οι εργαζόμενοι και ο πληθυσμός γύρω από τις εγκαταστάσεις (ενημέρωση, εκπαίδευση, ασκήσεις ετοιμότητας, δυνατότητα έγκαιρης απομάκρυνσης με μέσα και διασφάλιση δρόμων διαφυγής κ.λπ.);
7. Στο συγκεκριμένο συμβάν, πότε και πώς ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι στην εγκατάσταση, οι εργαζόμενοι των γειτονικών εγκαταστάσεων και οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, τι οδηγίες τους δόθηκαν;
8. Τι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης (shut down);
9. Πώς διασφαλίζεται η παροχή άμεσης και πλήρους ειδικής νοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης των τραυματιών, σε ενδεχόμενο ατύχημα με πολλούς τραυματίες;
***
Το κύριο ερώτημα, όμως, είναι: Θα απαντηθούν άραγε ποτέ αυτά τα ερωτήματα; Πολύ αμφιβάλλουμε...
Πηγή:ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: