Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Συντάξεις των εργαζόμενων στο Δημόσιο

Κατηγορία Π.Ε

Έτη
Σύνταξη
με νόμο
Ρέππα
(ισχύον
καθεστώς)
Συντάξιμες
αποδοχές
με το νέο
νόμο
Συντελεστής
αναπλήρωσης
με νέο νόμο
Ανταποδοτική
Σύνταξη με
νέο νόμο
Εθνική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
Συνολική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
%
Μείωση
40
1559,27
1377,95
46,73%
643,92
384
1027,92
-34,07%
35
1344,39
1327,54
37,52%
498,09
384
882,09
-34,39%
30
1095,12
1279,33
29,49%
377,27
384
761,27
-30,49%
25
840,72
1224,4
22,65%
277,33
384
661,33
-21,34%


Κατηγορία Τ.ΕΈτη
Σύνταξη
με νόμο
Ρέππα
(ισχύον
καθεστώς)
Συντάξιμες
αποδοχές
με το νέο
νόμο
Συντελεστής
αναπλήρωσης
με νέο νόμο
Ανταποδοτική
Σύνταξη με
νέο νόμο
Εθνική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
Συνολική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
%
Μείωση
40
1492,82
1312,76
46,73%
613,45
384
997,45
-33,03%
35
1288,31
1266,74
37,52%
475,22
384
859,28
-33,30%
30
1049,24
1220,70
29,49%
359,98
384
743,98
-29,09%
25
811,51
1168,32
22,65%
268,62
384
648,62
-20,07%

Κατηγορία Δ.Ε.Έτη
Σύνταξη
με νόμο
Ρέππα
(ισχύον
καθεστώς)
Συντάξιμες
αποδοχές
με το νέο
νόμο
Συντελεστής
αναπλήρωσης
με νέο νόμο
Ανταποδοτική
Σύνταξη με
νέο νόμο
Εθνική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
Συνολική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
%
Μείωση
40
1340,07
1165,91
46,73%
544,83
384
928,38
-30,72%
35
1155,88
1122,87
37,52%
421,30
384
805,30
-30,33%
30
941,51
1081,72
29,49%
318,99
384
702,99
-25,33%
25
722,8
1034,66
22,65%
234,35
384
618,35
-14,45%


Κατηγορία Υ.Ε.


Έτη
Σύνταξη
με νόμο
Ρέππα
(ισχύον
καθεστώς)
Συντάξιμες
αποδοχές
με το νέο
νόμο
Συντελεστής
αναπλήρωσης
με νέο νόμο
Ανταποδοτική
Σύνταξη με
νέο νόμο
Εθνική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
Συνολική
Σύνταξη
με νέο
νόμο
%
Μείωση
40
1164,01
999,56
46,73%
465,69
384
849,69
-27%
35
1005,53
961,51
37,52%
360,76
384
744,76
-25,93%
30
819,15
926,2
29,49%
273,14
384
657,14
-19,77%
25
630,23
886,2
22,65%
200,72
384
584,72
-7,22%
Ποσοστό Αναπλήρωσης για την Ανταποδοτική Σύνταξη
Έτη Υπηρεσίας
Ποσοστό Αναπλήρωσης
15
12%
16
12,92%
17
13,84%
18
14,76%
19
15,8%
20
16,84%
21
17,88%
22
19,04%
23
20,2%
24
21,36%
25
22,65%
26
23,94%Έτη Υπηρεσίας
Ποσοστό Αναπλήρωσης
27
25,23%
28
26,65%
29
28,07%
30
29,49%
31
31,04%
32
32,59%
33
34,14%
34
35,83%
35
37,52%
36
39,21%
37
41,05%
38
42,89%
39
44,73%
40
46,73%


           Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: