Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Αξιολόγηση-εξόντωση


Τα ψέματα τελείωσαν! Η ίδια η ζωή, οι ίδιες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν όσα σου λέγαμε για το «τι εστί αξιολόγηση».

Ζωντανό παράδειγμα η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για «τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα πρότυπα σχολεία» (Φ.361.22/116672/Δ1).
Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή, που αποτελεί υλοποίηση του περσινού νόμου 3699/2011, καθορίζεται ότι:
Ο εκπαιδευτικός δεν έχει πια οργανική  θέση. Κρίνεται κάθε πέντε χρόνια για το αν θα παραμείνει στο σχολείο, με μέγιστο χρόνο παραμονής τις δύο πενταετίες (εξωτερική αξιολόγηση). Κρίνεται επίσης και κάθε δυο χρόνια (εσωτερική αξιολόγηση).
Ο σχολικός σύμβουλος της ειδικότητας μπαίνει στην τάξη και βαθμολογεί. Τον εκπαιδευτικό αξιολογούν επίσης και ο σχολικός σύμβουλος του σχολείου καθώς και ο διευθυντής, με βάση τον ατομικό φάκελο του κάθε εκπαιδευτικού (portfolio).
Κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αποτελούν και οι επιδόσεις των μαθητών (νόμος 3699/2011). Άρα τα σχολεία κατηγοριοποιούνται σε «καλά» και σε «κακά», σε αυτά με καλές επιδόσεις και σε αυτά με άσχημες επιδόσεις μαθητών.
Κριτήριο επίσης «θετικής αξιολόγησης» (απαιτείται η συγκέντρωση 55 μορίων και άνω) είναι η συμμόρφωση και η προώθηση του νέου σχολείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 60 στα 100 μόρια δίνονται αποκλειστικά από διευθυντή και σχολικούς συμβούλους, με βάση την συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στις καινοτόμες δράσεις (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας), στα προγράμματα αυτοαξιολόγησης, αλλά και από την συνέντευξη! Επίσης, «συνεκτιμάται η συνεργατικότητα, η συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων, η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου». Δηλαδή, καλός εκπαιδευτικός είναι ο φρόνιμος εκπαιδευτικός, αυτός που «τρέχει» τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που αναπαράγει αυτούσιο το αντιδραστικό περιεχόμενο των νέων αναλυτικών προγραμμάτων.

Πλέον δεν χωράνε αυταπάτες! Αυτή είναι η αξιολόγηση και εκεί στοχεύει.
Ο εκπαιδευτικός να διαδραματίσει πιο αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση ενός νέου αντιδραστικού σχολείου που θα διαχωρίζει τους μαθητές:
Ø  σε αυτούς που «παίρνουν τα γράμματα» και άρα δικαιούνται μόρφωση και
Ø  σε αυτούς που «δεν παίρνουν τα γράμματα», άρα ας καταρτιστούν σε κάποιες δεξιότητες και εμπρός για δουλειά «ήλιο με ήλιο».

Όσες συνδικαλιστικές και πολιτικές δυνάμεις σπέρνουν αυταπάτες για μια «άλλη, καλή αξιολόγηση» (βλέπε ΟΛΜΕ-ΔΟΕ), πολύ απλά λένε ψέματα.
Στρώνουν το χαλί στο Υπουργείο για να γίνει αποδεκτή η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς στα πρότυπα σχολεία, με συλλογικές αποφάσεις, να αντιδράσουν. Αν περάσουν τα μέτρα αυτά στα συγκεκριμένα σχολεία, ανοίγει ο δρόμος για τη γενίκευση της εφαρμογής τους σε όλη τη δημόσια εκπαίδευση. Να μην δεχτούν όσα προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου και συγκεκριμένα:

Ø  Να μην δεχτούν κανένα σχολικό σύμβουλο στην τάξη.
Ø  Να μην δώσουν καμία συνέντευξη σε κανέναν αξιολογητή.
Ø  Να μην υποβάλλουν ατομικό φάκελο.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους να πάρουν σχετικές αποφάσεις, να καλύψουν συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς στα πρότυπα σχολεία, να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να μπλοκαριστεί η αξιολόγηση. Να διαγράψουν από τα πρωτοβάθμια σωματεία τα στελέχη εκπαίδευσης που υλοποιούν την απόφαση αυτή του Υπουργείου.
Αθήνα, 12/10/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: